دریای مرده واقعا می میرد

۱۹ مهر ۱۳۸۸ | ۰۵:۱۴ کد : ۱۹۵۶۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۰۳
بحر المیت یا دریای مرده عملا دارای پایین ترین سطح آب در میان آبهای جهان است...

بحر المیت یا دریای مرده عملا دارای پایین ترین سطح آب در میان آبهای جهان است که از این جهت و هم از نظر شوری شدید آب و سیستم بسته به دریای مرده معروف شده است اما این منبع آب واقعا در حال مردن است . تحقیقات بعمل آمده مبین آن است که این دریا بر اثر کاهش شدید آبهای ورودی واقعا در حال خشک شدن است و با ریتم فعلی در آینده ای نه چندان دور شاهد حذف این پدیده طبیعی خواهیم بود که بین فلسطین اشغالی و اردن قرار دارد. علت کاهش آب ورودی به دریاچه انحراف آب رودهای ورودی برای آبیاری و کشاورزی است که با توجه به جنس خاک منطقه عملا موجب تحلیل رفتن سطح آب بحر المیت و خشک شدن تدریجی آن شده است.با وجود شوری شدید آب این منبع که منشا شهرت آن به عنوان آب شفابخش نیز شده است اینکه وجود آن نقشی مهم در تعادل زیستی منطقه هم برای فلسطین اشغالی و هم برای اردن دارد.همین امر موجب چاره جویی مقامات برای نجات آن شده است. اکنون سخن از پروژه ای سنگین برای انتقال آب دریای احمر یا سرخ از طریق لوله به این دریاچه است که البته سالها طول می کشد و تا آن زمان ممکن است اثری از این دریای معروف به دریای مرده نمانده باشد


نظر شما :