کمبود الماس خام و افزایش بهای آن

۱۷ آذر ۱۳۸۸ | ۰۲:۲۴ کد : ۱۹۶۶۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۱
با کاهش عرضه الماس خام در جهان بهای این سنگ گرانبها افزایش یافته است....

با کاهش عرضه الماس خام در جهان بهای این سنگ گرانبها افزایش یافته است به همین علت برخی شرکتهای بزرگ برنامه هایی را برای افزایش تولید خود پیش گرفته اند.این شرکت ها از ان بیم دارند که کمبود الماس خام در بازار باعث اسیب به جواهر سازان می شود و انها را به افزایش بهای محصولات خود وارد می کند که این مسئله به نوبه خود تمایل مشتریان را برای خرید جواهرات الماس نشان را کاهش خواهد داد.بزرگترین شرکت تولید کننده الماس در روسیه در زمان بحران اقتصادی تولید خود را نزدیک به حداکثر ظرفیت حفظ کرد اما همه تولید این شرکت را دولت روسیه خریداری کرد.


نظر شما :