منشا اتمسفر خارجی کره ماه کشف شد

۱۹ دی ۱۳۸۸ | ۰۵:۲۸ کد : ۱۹۷۶۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۰۶
اخترشناسان سرانجام موفق به کشف منشا اتمسفر خارجی کره ماه شدند. سال‌ها....

اخترشناسان سرانجام موفق به کشف منشا اتمسفر خارجی کره ماه شدند. سال‌ها پیش، دانشمند‌ان علم نجوم کشف کردند که کره ماه که مدت‌های مدید تصور می‌شد هیچ اتمسفری ندارد، در واقع دارای یک جو خارجی یا اگزوسفر بی‌نهایت نازک است؛ اما این دانشمند‌ان مطمئن نبودند که لایه ظریف اگزوسفر چگونه تشکیل می‌شود. در واقع دانشمند‌ان بر این باور بودند که یون‌های تشکیل دهنده اگزوسفر قمری در سطح ماه به واسطه تعامل با فوتون‌های خورشیدی، پلاسما در مگنتوسفر زمین یا میکروشهابسنگ‌ها تولید می‌شوند. هم اکنون این دانشمند‌ان با استفاده از مدارگرد قمری ژاپنی SELENE در یک سیستم بین‌المللی برای اولین بار اگزوسفر قمری را در زمانی که ماه در درون مگنتوسفر زمین قرار داشت، رصد کردند. اخترشناسان یون‌های چندین عنصر را در ارتفاع 100 کیلومتری بالای سطح ماه شناسایی کردند. در مطالعات قبلی، یون‌های منشاء گرفته از ماه در زمانی که ماه تحت تاثیر بادهای خورشیدی بود، شناسایی شده بودند، اما در این تحقیق جدید برای اولین بار این یون‌ها زمانی کشف شدند که ماه تحت تاثیر ذرات باد خورشیدی یا پلاسمای دنباله مغناطیسی زمین نبود. نتایج مشاهدات نشان می‌دهد که پدیده‌های محرک فوتون خورشیدی در تولید ذرات لایه اگزوسفر کره ماه حاکم هستند. مهر


نظر شما :