ناسا با آینه های جدید، گذشته کائنات را می کاود

۲۱ دی ۱۳۸۸ | ۰۳:۱۸ کد : ۱۹۷۷۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۲۱
روزی روزگاری از سطوح براق و آینه های دارای قدرت جادویی برای دیدن آینده استفاده...

ناسا در حال ساخت یک آینه اولیه حدود شش متری برای استفاده در تلسکوپ فضایی جیمز وب است تا در مورد آغاز کائنات اطلاعاتی را در اختیار مردم بگذارد.این آینه اولیه به عنوان چشم تلسکوپ عمل خواهد کرد و با دقت درون ابرهای غبار را می کاود تا ستاره هایی را که در حال شکل دهی منظومه های سیاره ای هستند، مشاهده کند و راه شیری را به منظومه شمسی ما مرتبط کند.تلسکوپ فضای جیمز وب قرار است در آینده جایگزین تلسکوپ هابل شود. این تلسکوپ در فاصله 5/1 میلیون کیلومتری از سطح زمین قرار می گیرد. طول این تلسکوپ 24 و ارتفاعش 12 متر است زمانی که 18 قطعه این آینه پرداخته و مونتاژ شود، آینه ای را ایجاد می کند که مساحت آن بیش از هفت برابر آینه تلسکوپ فضایی هابل است.حساسیت این تلسکوپ یا میزان نشان دادن جزئیات، رابطه مستقیمی با اندازه ی آینه تلسکوپ که نور کیهان را جمع می کند، دارد. یک سطح بزرگ می تواند نور بیشتری از عمق آسمان را جمع کند.هریک از این 18 تکه قدرت حرکت انفرادی را دارند. پس می توانند هریک در مکان خود قرار گیرند و در نهایت یک آینه بزرگ ایجاد کنند. پس دانشمندان و مهندسان تنها می توانند زمانی که تلسکوپ در فضا گسترده شد نقایص آن را بر طرف کنند. قطعات این آینه بزرگ از یکی از سبک ترین فلزات یعنی بریلیوم ساخته شده است. این عنصر در تلسکوپ های فضایی دیگر هم بکار رفته و کارایی خوبی را در دمای بسیار پایین فضا از خود نشان داده است.هریک از قطعات 18 گانه تلسکوپ به شکل شش گوشه و با قطر 1.3 متر و وزن تقریبی 20 کیلوگرم است. آینه نهایی قطری 2.5 برابر تلسکوپ هابل که قطرش در حدود 2.4 متر است، دارد.به محض پرتاب موفقیت آمیز در سال 2013 ، JWST اولین ستاره ها و کهکشان های بعد از انفجار بزرگ را مورد بررسی قرار خواهد داد.


نظر شما :