استفاده از کابلهای زیردریایی اینترنت برای ردیابی زلزله

۰۵ بهمن ۱۳۸۸ | ۰۳:۱۴ کد : ۱۹۷۸۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۶۷
مدلسازی رایانه ای جدید نشان می دهد کابلهای اتصال اینترنت که در بستر اقیانوسها....

مدلسازی رایانه ای جدید نشان می دهد کابلهای اتصال اینترنت که در بستر اقیانوسها کار گذاشته شده اند می توانند زلزله ها و تسونامیهای مرگبار را ردیابی کنند.ذرات باردار در آب اقیانوسها در تعامل با میدان مغناطیسی زمین باعث القاء ولتاژی بیش از 500 میلی ولت در کابلهای گذرگاه اتصال اینترنت سرتاسر جهان می شوند. با استفاده از فناوری کاملا ساده می توان از این ولتاژهای القایی به عنوان سیستم اخطار تسونامی برای کشورهایی که توانایی تهیه شبکه ای گسترده از حسگرهای برای ردیابی این پدیده طبیعی را ندارند، استفاده کرد.به گفته متخصصان سازمان ملی اتمسفری و اقیانوسی در حال حاضر سیستم کابلهای زیردریایی موجود است و آنچه نیاز داریم یک ولت سنج است. نمک موجود در دریاها آن را به رسانایی قدرتمند تبدیل کرده اند زیرا ذرات بار مثبت سدیم و بار منفی کلراید به صورت آزادانه در آن شناورند و تحت تاثیر حرکات وسیع آب اقیانوسها این یونها در سطح زمین حرکت کرده و میدانهای مغناطیسی به وجود می آورند.در دهه گذشته محققال لابراتوار بل نشان دادند حرکات آب اقیانوسها پس از زلزله سال 1992 کیپ مندوکینو میدان الکتریکی متحرک و عظیمی به وجود آورد که توسط کابلی در اعماق دریا قابل ردیابی بود اما به دلیل کمبود فناوری های مورد نیاز در آن دوره زمانی این نظریه پیگیری نشد.کشورهایی مانند آمریکا توانایی نصب حسگرهای زیردریایی برای ردیابی تسونامی های عظیم را دارند. حسگرهایی که می توانند به صورت مستقیم حرکات مقادیر زیادی از آب را ردیابی کنند اما برخی از کشورها توانایی نصب چنین تجهیزاتی را نداشته و در عین حال در منطقه ای آسیب پذیر واقع شده اند محققان با بازسازی تسونامی مرگبار سال 2004 اقیانوس هند موفق به ارائه این طرح کم هزینه و عملی شدند و نشان دادند ولتاژ القایی طی چنین پدیده ای به اندازه ای زیاد است که می توان آن را با کمک کابلهای زیردریایی اندازه گیری و ردیابی کرد.مهر


نظر شما :