زمین در حال نامرئی شدن است!

۱۰ بهمن ۱۳۸۸ | ۰۲:۳۶ کد : ۱۹۷۹۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۶۵
رئیس سازمان جستجوی هوش فرازمینی اعلام کرد شانس ردیابی زمین توسط....

رئیس سازمان جستجوی هوش فرازمینی اعلام کرد شانس ردیابی زمین توسط حیاتهای بیگانه در سیاره های دیگر تحت تاثیر انقلاب دیجیتال در حال نامرئی شدن هستند.دکتر فرانک دریک معتقد است به اتمام رسیدن ارسالهای آنالوگ رادیویی، تلویزیونی و راداری به واسطه آغاز عصر دیجیتال سیاره زمین را برای سیاره های خارجی از نظر الکترونیکی نامرئی کرده است. در حالی که سیگنالهای قدیمی توانایی طی میلیونها مایل مسافت را داشته و حتی می توانستند خود را به دورترین سیاره ها یا ستاره ها برسانند. ارسال های دیجیتالی از قدرت بسیار کمتری برخوردار بوده و به همین دلیل ردیابی آنها توسط حیاتهای ماورا زمینی بسیار مشکل خواهد بود.دانشمندان بر روی زمین به صورت مداوم برای یافتن هر نشانه ای از سیگنال یا ارسال پیام از سیاره های دیگر درحال کنترل کهکشانها هستند و این گونه تصور می شود که حیاتهای ماورایی در دیگر سیاره ها نیز در حال انجام چنین کاری هستند.اما دکتر "دریک" بنیانگذار سازمان جستجوی هوش فرازمینی یا SETI می گوید خارج شدن از عصر سیگنالهای آنالوگ امکان پذیری چنین نظریه ای را غیر ممکن خواهد ساخت. وی معتقد است زمین در گذشته توسط دامنه ای به وسعت 50 سال نوری از تشعشعات احاطه شده بوده است اما ورود ماهواره ها و ارسال های ماهواره ای هیچ تشعشعی را در خارج از زمین به جا نگذاشته و زمین را غیر قابل ردیابی کرده است.به گفته وی اکنون تنها دو وات از تشعشعات تلفنهای همراه در اطراف زمین به جا مانده است که به تدریج و در آینده ای نه چندان دور این میزان نیز از بین رفته و زمین برای همیشه غیر قابل ردیابی و نامرئی خواهد شد.بر اساس گزارش تلگراف، وی معتقد است حیات ماورایی جایی در یکی از اجرام کیهانی ناشناس وجود دارد که نسبت به حیات جاری بر روی زمین بسیار هوشمندتر و پیشرفته تر است.مهر


نظر شما :