بچه ستاره ها تار عنکبوتهای درخشان می سازند

۱۵ اسفند ۱۳۸۸ | ۰۳:۰۰ کد : ۱۹۸۶۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۲۵
تلسکوپ لاسیلا تصویری جدید از خوشه ستاره ای مملو از ستاره های نوزاد به ثبت...

تصویری جدید از خوشه ستاره ای در کهکشان همسایه راه شیری به ثبت رسیده است که جریانهای نوری، باد و حرارت را در شبکه های تار عنکبوتی درخشانی نمایش می دهد.خوشه ستاره ای NGC346 مجموعه ای گسسته از ستاره هایی جوان است که در نزدیکی مینی کهکشانی به نام "ابر ماژلانی کوچک" شناورند. ساختار تار عنکبوتی درخشانی از گازها در میان این خوشه به چشم می خورد که به واسطه ستاره های اطراف به اندازه ای داغ شده اند که از خود نور ساطع می کنند.این منطقه در عین حال منطقه تولد ستارگان به شمار می رود جایی که ستارگان جدید در آن متولد می شوند، ستاره های عظیم بادهای قدرتمندی را ایجاد می کنند که این بادها گازهای موجود در منطقه را تا زمانی که جرم آنها برای شکل گیری یک احتراق همجوشی هسته ای مناسب باشد به هم می فشرد و در نتیجه هسته ستاره ای شکل می گیرد.بسیاری از ستاره های NGC 346 تنها چند میلیون سال سن دارند که در مقایسه با مقیاسهای کیهانی در واقع بچه ستاره به شمار می روند. ستاره های تازه متولد شده نیز توانایی ایجاد بادهای قدرتمند را دارند و می توانند با کمک این بادها شمایل گازها و غبارهای اطراف خود را تغییر داده و حتی منجر به شکل گیری فرایندهای ستاره سازی بیشتری شوند.این بستر داغ فعالیتهای کیهانی در حدود 210 هزار سال نوری از زمین فاصله داشته و در میان صورت فلکی "توکانا" قرار گرفته است. همچنین ابر کوچک ماژلانی در نزدیکی کهکشان راه شیری در حرکت بوده و با چشم غیر مسلح به شکل جرمی کدر رنگ دیده می شود.


نظر شما :