کشف فوران آتشفشانی بر روی سیاره زهره/ سیاره زهره زنده است

۲۲ فروردین ۱۳۸۹ | ۰۴:۲۳ کد : ۱۹۸۹۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۱
کاوشگر مدارگرد "ونوس اکسپرس" آژانش فضایی اروپا برای اولین بار علائم واضحی...

کاوشگر مدارگرد "ونوس اکسپرس" آژانش فضایی اروپا برای اولین بار علائم واضحی از یک فوران آتشفشانی بر روی سیاره زهره را کشف کرد و نشان داد که زهره از نظر ژئولوژیکی یک سیاره زنده است.این فوران آتشفشانی به تازگی و حدود دو و نیم میلیون سال قبل بر روی سطح سیاره زهره رخ داده است بنابراین تا به امروز نیز می تواند فعال باقی مانده باشد.نتایج بررسیهای کاوشگر مدارگرد ونوس اکسپرس تائید می کند که ونوس یکی از معدود سیارات حاضر در منظومه شمسی است که از یک زندگی فعال برخوردار است.این کشف می تواند راههای جدیدی به سوی درک تکامل آب و هوا و ساختار داخلی سیاره ای که به عنوان "دوقلوی جوشان" زمین شناخته می شود بگشاید.در این خصوص محققان Jet Propulsion Laboratory ناسا در کالیفرنیا اظهار داشتند: "تاریخ ژئولوژیکی زهره از مدتها قبل به صورت یک معما باقی مانده بود. کاوشگرهای اتوماتیک گذشته تنها نشانه هایی از فعالیتهای آتشفشانی را ارائه کرده بودند این درحالی است که بررسیهای ونوس اکسپرس نشان می دهد که در سطح این سیاره به تازگی یک فوران آتشفشانی رخ داده است.این سیاره شناسان با استفاده از دستگاه "ویرتیس" (طیف سنج تصویربرداری مرئی و گرمایی مادون قرمز) که بر روی این کاوشگر نصب شده است توانستند بر روی سه منطقه از 9 منطقه گرم شناسایی شده بر روی سیاره زهره مطالعه کنند.این 9 منطقه گرم را پیش از این کاوشگر ماژلان ناسا شناسایی کرده بود. این مناطق دودها و غباراتی از مواد فورانی از اعماق سیاره را نشان می دهند.


نظر شما :