کشف مدرکی قطعی برای اثبات حیات در سیاره مریخ

۱۲ مرداد ۱۳۸۹ | ۰۴:۰۸ کد : ۲۰۱۱۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۳
دانشمند‌ان به تازگی سنگ‌ها و صخره‌هایی را در سیاره مریخ شناسایی کرده‌اند...

دانشمند‌ان به تازگی سنگ‌ها و صخره‌هایی را در سیاره مریخ شناسایی کرده‌اند که ادعا می‌کنند مدرکی قطعی برای اثبات وجود حیات بر روی این سیاره خواهد بود. یک تیم بین‌المللی به سرپرستی انستیتو تحقیقاتی هوش فرازمینی در کالیفرنیا با مطالعه روی سنگ‌های باستانی نیلی فوسا به این کشف نایل شده‌اند. سنگ‌های باستانی نیلی فوسائر در زمین تقریبا برای تمام ساکنان منطقه پیل بارا در شمال غرب استرالیا شناخته شده هستند، جایی که برخی از ابتدایی‌ترین شواهد حیات در روی زمین در آنجا به ثبت رسیده و به شکل مواد معدنی حفظ شده‌اند. به گزارش دیلی میل، دانشمند‌ان در واقع ادعا می‌کنند که فرایندهای هیدروحرارتی مشابه که این علامت‌های حیات در زمین را حفظ کرده‌اند، در منطقه نیلی فوسای مریخی نیز ممکن است رخ داده باشند. این پژوهش نشان داد که این سنگ‌های باستانی و قدیمی ویژگی‌ها و مواد معدنی مشابهی دارند که استروماتولیت نامیده می‌شوند. این مقایسه حائز اهمیت است چون پیل بارا برای مطالعه مراحل اولیه حیات در زمین در ‌٥/٣ میلیارد سال پیش مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایسنا


نظر شما :