دانشمندان سیارک های قلوه سنگی کشف کردند

۲۹ شهریور ۱۳۸۹ | ۰۴:۴۳ کد : ۲۰۱۸۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۰۰
بر اساس یک تئوری قدیمی، اگر سیارک های قلوه سنگی به اندازه کافی سریع بچرخند...

بر اساس یک تئوری قدیمی، اگر سیارک های قلوه سنگی به اندازه کافی سریع بچرخند می توانند ماده را از طریق نیروی گریز دور کنار بزنند و تجمع دیگری از ماسه ها را به وجود آورند که در همان مدار، به دور خورشید خواهد چرخید. اکنون محققان موفق شده اند تا وجود این جفت های سیارکی ظاهرا جداگانه را به اثبات برسانند. به گفته محققان ، این تحقیق نه تنها این نظریه را تایید می کند بلکه می تواند عواقب عبور چنین سیارکی را از کنار زمین پیش بینی کند. آنها می گوید، به جای تصادم یک سیارک صخره ای بزرگ با زمین ، این سیاره مورد اصابت شمار نامحدودی از ریگ ها و سنگ هایی قرار می گیرد که این سیارک ها را می سازند. به گفته محققان، این دانش می تواند درصورت برخورد یک سیارک با زمین تفاوت هایی را در تاکتیک های دفاعی ایجاد کند. ایرنا


نظر شما :