<P dir=rtl>کارگاه آموزشی مطالعات زمین شناسی زیست محیطی<BR></P>

۰۴ اسفند ۱۳۸۲ | ۰۸:۴۹ کد : ۲۰۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۰۴
<P dir=rtl>تهیه گزارشاتEIA  (ارزیابی اثرات زیست محیطی) برای هر یک از طرح های مستقل و بزرگ مقیاس اکتشاف و پی جویی مواد معدنی...</P>

کارگاه آموزشی مطالعات زمین شناسی زیست محیطی دوشنبه چهارم بهمن ماه در سالن زمین شناسی اقتصادی پژوهشکدة علوم زمین برگزار شد.

 موار آموزشی این کارگاه عبارت بودند از:

 - تهیه گزارشاتEIA  (ارزیابی اثرات زیست محیطی) برای هر یک از طرح های مستقل و بزرگ مقیاس اکتشاف و پی جویی مواد معدنی در سطح استان و تطبیق فعالیت های اکتشافی با موازین معدنکاری زیست محیطی

- تعیین حد زمینه‌‍- آستانه و مرز تمرکز بحرانی برای آلاینده های مختلف آب و خاک در حین فعالیت های معدنی و نیزتعیین مرز تمرکز بحرانی (C.S.T.C)   برای نواحی شهری.

- بررسی منشا و میزان تمرکز آلاینده های فلزی سنگین در سطح استان همگام با تهیه نقشه های انتشار خط مبنا BC MAP

- مدیریت دفع مواد زائد و مکان یابی دفن زباله در محدودة کلان شهر ها با عنایت به وضعیت زمین شناسی و کاربری اراضی در هر منطقه

- تهیه اطلس های زمین شناسی زیست محیطی با مقیاس مناسب و استاندارد مشتمل بر لایه های اطلاعاتی :

زمین شناسی پزشکی.
پهنه بندی ژئوتکنیکی و سهولت گودبرداری
کاربری اراضی.
بلایای طبیعی و مخاطرات زمین شناسی مشتمل بر پایداری شیبها – دورة بازگشت سیلاب – لرزه خیزی و ... .
انتشار عناصر مشتمل بر آلاینده های فلزی سنگین و عناصر پایه
 

- بررسی چشم انداز آیندة عرضه و تقاضای انرژی در استان و تعیین گزینه های مناسب به منظور تغییر سبد انرژی و در نهایت بکارگیری پتانسیل های ژئوترمال در استان

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :