افزایش دمای صبحگاهی در ایران 2.5 برابر میانگین جهانی است

۰۵ دی ۱۳۸۹ | ۰۳:۵۰ کد : ۲۰۴۰۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۸۶
یک استاد گروه جغرافیای دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: افزایش دمای صبحگاهی در ایران....
یک استاد گروه جغرافیای دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: افزایش دمای صبحگاهی در ایران نسبت به میانگین گرمایشی جهان تقریبا 2.5 برابر است. دکتر فیروز مجرد در همایش علمی سالانه دانشگاه رازی با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان ارزیابی روند ناموزونی‌های دمای صبحگاهی در گستره ایران اظهار کرد: روند ناموزونی‌های دمای صبحگاهی در ایران با استفاده از آمار 44 ایستگاه سینوپتیک در یک دوره 40 ساله مورد مطالعه قرار گرفت، به این منظور دمای میانگین حداقل به عنوان میانگین دمای صبحگاهی به تفکیک سری‌های زمانی متفاوت(سالانه، فصلی، ماهانه، دهه‌ای) در پهنه‌های مختلف کشور با استفاده از تکنیک‌های آماری مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت. وی ادامه داد: در این تحقیق برای مطالعه روندهای دمایی در سطح ایران از روش تحلیل خوشه‌ای و برای تقسیم ایران به نواحی مختلف و تعیین روندهای دمایی، از معادلات رگرسیون خطی استفاده و سپس بر مبنای نتایج به دست آمده نقشه‌ها و نمودارهای روند رسم شد. مجرد افزود: دمای صبحگاهی در دوره 2003-1964 در اغلب مناطق ایران( 36 از 44 ایستگاه) روند رو به افزایش داشته که بیشترین روند افزایش مربوط به ایستگاه طبس به میزان 14/0 درجه سانتیگراد در سال است و در سواحل دریای خزر و سواحل جنوبی کشور به دلیل عملکرد تعدیلی آب دریا روندهای افزایشی ضعیف‌تری را داشته‌اند، اما در ایستگاه خرم‌آباد بیشترین کاهش به میزان 70/0 درجه سانتی‌گراد در سال مشاهده شده است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: دماهای صبحگاهی غالبا در دهه اول روندهای کاهشی و در دهه آخر روندهای افزایشی داشته‌اند، در نواحی کوهستانی نیز به طور کلی منطقه شمال شرق روندهای افزایشی و نواحی کوهستانی غرب عمدتا روندهای کاهشی داشته‌اند. مجرد در خاتمه خاطرنشان کرد: نتیجه گیری‌ها نشان می‌دهد فصول پاییز و زمستان بیشترین روندهای افزایشی را داشته‌اند، همچنین مناطق بدون روند معنی دار، بیشتر در شمال غرب کشور مشاهده شده‌اند و پهنه‌های دمایی از عرض جغرافیای نسبت به ارتفاع تاثیر بیشتری می‌پذیرند و در دمای صبحگاهی در ایران به طور متوسط نسبت به 40 سال قبل 20 درجه سانتیگراد گرم‌تر شده است، بنابراین افزایش دماهای صبحگاهی در ایران نسبت به میانگین گرمایش جهانی تقریبا 2.5 برابر بوده است.

نظر شما :