گنجاندن 65 درصد درآمد دولت از معادن در بودجه سالانه

۱۰ بهمن ۱۳۸۹ | ۰۴:۰۲ کد : ۲۰۴۴۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۵۹
مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد حداقل 65 درصد درآمد حاصل از اجرای ماده...

مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد حداقل 65 درصد درآمد حاصل از اجرای ماده 14 لایحه اصلاح قانون معادن را در بودجه سالانه لحاظ کند. نمایندگان در ادامه بررسی لایحه قانون معادن؛ ماده 14 این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.براساس ماده 14 این لایحه؛ دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز و به تشخیص وزارت صنایع و معادن به عنوان حقوق دولتی به این وزارتخانه پرداخت کند.مجلس مصوب کرد درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور می شود.براساس تبصره یک ماده14 لایحه اصلاح قانون معادن؛ مبنای قیمت پایه معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.همچنین براساس تبصره 5 ماده14؛ بهره برداران معادنی که در جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقا بهره وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و ترویج محیط زیست و معدن مربوط اقدام کنند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا 20 درصد حقوق دولتی معاف هستند.در تبصره 6 ماده 14 هم آمده است؛ دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند.نمایندگان همچنین با تصویب ماده 13 لایحه اصلاح قانون معادن به وزارت صنایع و معادن اجازه دادند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.


نظر شما :