سازمان‌زمین‌شناسی‌واکتشافات‌معدنی‌کشوراعلام کرد : اقدام سازمان جغرافیایی ملی آمریکا در تغییر نام خلیج‌فارس غیر علمی و تنگ نظرانه است

۰۱ دی ۱۳۸۳ | ۱۵:۲۵ کد : ۲۰۵۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۰۲
دکتر عبداله سعیدی معاون زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور در گفت‌وگو با گروه خبر این سازمان تصریح کرد : وظیفه هر ایرانی در هرکجای ...

سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور به عنوان متولی تهیه و چاپ نقشه‌های زمین‌شناسی کشور اعتراض خود را به عملکرد موسسه جغرافیای ملی آمریکا در خصوص تغییر نام خلیج فارس اعلام کرد.
دکتر عبداله سعیدی معاون زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور در گفت‌وگو با گروه خبر این سازمان تصریح کرد : وظیفه هر ایرانی در هرکجای دنیا ایجاب می‌کند که اعتراض خود را به این قبیل ادعاها اعلام داشته و به هر طریق ممکن از سرزمین،‌ نام و هویت ایران و ایرانی دفاع کند.
وی با بیان اینکه ایران از گذشته‌های دور مورد انواع تهاجم‌ و تجاوز کشورها قرار داشته، خاطرنشان کرد : ملت ایران عملکرد دو کشور انگلیس و آمریکا را در خصوص تغییر نام خلیج فارس هرگز نخواهند بخشید و باید گفت زمانی که هنوز هیچ کشورعربی در حاشیه خلیج شکل نگرفته بود کشور بزرگ پارس نام این خلیج را خلیج فارس نهاده بودو همه دنیا به این امر واقف هستند در نهایت آنچه مهم می‌باشد این است که تاگیتی در چرخش است، خلیج‌فارس همیشه فارس خواهد بود.
دکتر سعیدی در خاتمه با ابراز تاسف شدید از این اقدام تنگ‌نظرانه مؤسسه جغرافیای ملی آمریکا، گفت :‌هیچ ادعایی هویت ایران همیشه جاوید را خدشه‌دار نخواهد کرد و ملت ایران باتمام قدرت وبطور فزاینده در برابر چنین توطئه‌هایی ایستادگی خواهند کرد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :