باید حضور متخصصان در عرصه فعالیتهای معدنی جدی گرفته شود

۰۲ دی ۱۳۸۳ | ۱۲:۲۸ کد : ۲۰۶۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۹۲
ایسنا - حضور و مشارکت متخصصان در عرصه فعالیتهای معدنی کشور، به عنوان اهرمی برای اکتشاف سیستماتیک از یک طرف و رابطی به ...

ایسنا - حضور و مشارکت متخصصان در عرصه فعالیتهای معدنی کشور، به عنوان اهرمی برای اکتشاف سیستماتیک از یک طرف و رابطی به عنوان تولید علم از طرف دیگر باید از نظرمتولیان معدنی کشور برای رسیدن به توسعه اقتصاد و پایدار جدی گرفته شود. کارگران بافقی ـ رییس سازمان نظام مهندسی استان یزد ـ افزود: سازمان نظام مهندسی معدن استان یزد در راستای برنامه های سازمان نظام مهندسی معدن کل کشور در حال انجام اقدامات صدور پروانه های اشتغال اعضا و رتبه بندی آنها است که در این زمینه در حال حاضر کمیته تشخیص صلاحیت تشکیل و سازه های نظام مهندسی معدن استان در حال رتبه بندی متقاضیان است.
   کارگران با اشاره به اهداف و وظایف سازمان نظام مهندسی معدن موضوع ماده دو قانون نظام مهندسی تصریح کرد: حفظ و افزایش بهره وری منابع معدنی که سرمایه های ملی تجدید ناپذیرند، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در فعالیتهای معدنی، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی معدنی در جهت ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در بخش معادن و فراهم سازی زمینه همکاری میان وزارت صنایع و معادن و تشکلهای مهندسی حرفهای و صنعتی از جمله اهدافی است که سازمان نظام مهندسی معدن در صدر برنامه های خود قرار داده است.
   وی با تاکید بر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن، ایجاد پایگاههای آموزشی را یکی از وظایف اصلی این سازمان برشمرد و افزود: در بند دوم ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی به این مسئله توجه خاصی شده است ولی در حال حاضر با توجه به کمبود بودجه و وجود موارد مقدماتی تر برای تعامل این سازمان با واحدهای مرتبط، این مهم به برنامه های بعدی این سازمان موکول شده است.
   کارگران اضافه کرد: این سازمان طی قراردادی که با موسسه آموزشی و پژوهشی سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران منعقد کرده است، آموزشهای فعالیتهای معدنی بخش خصوصی سازمان صنایع و معادن استان یزد را در دستور کار خود قرار داده است. رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان یزد در خاتمه حضور بخش خصوصی را در بازارهای جهانی ضروری دانست و آن را در شکوفایی معدنی و اکتشافی کشور اجتناب ناپذیر عنوان کرد.
پایگاه ملی داده های علوم زمین

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :