کشف‎ رعد و برق‎های‎‎ قوی در جو زحل‎

۰۳ دی ۱۳۸۳ | ۱۳:۰۱ کد : ۲۰۶۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۲۳
رعد و برق‎ های‎ جو زحل‎ حدود یک‎ میلیون‎ بار قوی‎‎ تر از رعد و برق‎ های کـره‎ زمین‎ است‎.به‎‎ گزارش‎ پایگاه اینترنتی‎‎ سـاینـس‎ دیلـی: پژوهشگران‎‎ ...
واشنگتن‎ ـ رعد و برق‎ های‎ جو زحل‎ حدود یک‎ میلیون‎ بار قوی‎‎ تر از رعد و برق‎ های کـره‎ زمین‎ است‎.
به‎‎ گزارش‎ پایگاه اینترنتی‎‎ سـاینـس‎ دیلـی: پژوهشگران‎‎ سازمان فضایی‎‎ ناسا بـا بـررسـی امواج‎ رادیویی‎‎ که‎‎‎ سفینه کاسینی از سیـاره زحل‎ دریافت‎‎‎ کرده‎‎ توانسته است, شدت رعـد و برق‎های‎‎ این‎ سیاره‎‎ را اندازه گیری کنند.
به‎‎‎ گفته آنها سفینه کاسینی‎ پس‎ از پـرتـاب‎ از زمین‎ تا فاصله‎ 89200 کیلومتـری‎ امـواج‎ رادیویی‎ رعد و برق‎ های‎ جو زمین‎ را دریافت‎ می‎‎کرد در حالی که‎‎‎ این‎ سفینه از فاصله 161 میلیون‎ کیلومتری‎ سیاره‎‎ زحل‎ قادربه دریافت‎ امواج‎ رادیویی‎ رعد و برق‎ های‎ ایـن‎ سیـاره‎ بوده‎ است‎.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :