کشف سیاره ای پنهان در پشت یک سیاره فرامنظومه خورشیدی

۲۲ شهریور ۱۳۹۰ | ۰۶:۰۲ کد : ۲۰۷۷۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۷۳
ستاره شناسان با کمک رصدهای تلسکوپ فضایی کپلر توانستند در کنار یک سیاره....

ستاره شناسان با کمک رصدهای تلسکوپ فضایی کپلر توانستند در کنار یک سیاره فرامنظومه خورشیدی سیاره دیگری را که تاکنون پنهان بود کشف کنند.پنج دقیقه تاخیر برای یک فرد معمولی می تواند به معنی از دست دادن قطار باشد اما زمانی که یک سیاره در حرکت منظم خود تاخیر می کند این بدان معنی است که سیاره دیگری در اطراف آن درحال گردش است.در این راستا گروهی از ستاره شناسان مرکز نجوم فیزیک موسسه هاروارد- اسمیت سونیان با استفاده از کاوشهای تلسکوپ فضایی کپلر ناسا کشف کردند که حرکت یک سیاره فرامنظومه خورشیدی به دلیل تاثیرات ناشی از حضور سیاره دیگری که تاکنون پنهان بود دچار تاخیر می شود.این اولین مورد از مشاهده غیرمستقیم وجود یک سیاره با استفاده از متد اندازه گیری تاخیر حرکت یک سیاره دیگر است.این دانشمندان در این خصوص توضیح داد: "این سیاره نامرئی بر روی سیاره ای که می توان آن را دید اثرات گرانشی برجای می گذارد."هم سیاره مرئی و هم سیاره پنهان در اطراف ستاره ای با عنوان "کپلر- 19" می گردند که در فاصله 650 سال نوری از زمین واقع در صورت فلکی بربط قرار دارد.کپلر این سیارات را با رصد این ستاره که نور آن به نسبت کم است شناسایی کرد. این کاهش نور بدان معنی است که یک جرم آسمانی جلوی خط دید ما را گرفته استزمانهای عبور سیاره می توانند اطلاعات با ارزشی چون ابعاد این جرم آسمانی را ارائه کنند. به طوریکه هرچه نور ستاره کمتر باشد این بدان معنی است که سیاره بزرگتر است.سیاره اول که Kepler-19b هر 9 روز و 7 ساعت یکبار چرخش خود را به دور ستاره اش کامل می کند.درصورتیکه تنها همین سیاره در اطراف این ستاره بود زمانهای حرکت باید منظم بودند این درحالی است که این حرکت هر بار 5 دقیقه دیرتر و یا 5 دقیقه زودتر نسبت به چرخش قبلی انجام می شود.این تغییرات حضور یک تعامل گرانشی دیگر را نشان می دهند که بر روی این سیاره تاثیر گذاشته و حرکت آن را آهسته و یا تند می کند.این رصدها به دانشمندان اجازه داد که پارامترهای دیگری را هم اندازه گیری کنند که برپایه آنها قطر Kepler-19b در حدود 29 هزار کیلومتر یا در حدود دو برابر قطر زمین است.شعاع مدار این سیاره نیز برابر با 13.5 میلیون کیلومتر و دمای آن در حدود 482 درجه سانتیگراد است. با وجود این هنوز ترکیبات و جرم آن ناشناخته است.


نظر شما :