بیش از 1000 فقره پروانه اکتشاف معدنی صادر شد

۰۶ دی ۱۳۸۳ | ۱۲:۴۴ کد : ۲۰۸۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۱۳
فعالیت های معدنی در هشت ماهه سال 83 شـامل صدور یک هزار و هشت فقره پروانه اکتشاف و 240 فقره گــواهینامه کــشف بــا ذخیره بالغ بر6/1613 میلیون تن می باشد.

فعالیت های معدنی در هشت ماهه سال 83 شـامل صدور یک هزار و هشت فقره پروانه اکتشاف و 240 فقره گــواهینامه کــشف بــا ذخیره بالغ بر6/1613 میلیون تن می باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در زمینه بهره برداری از معادن تعداد 368 فقره پروانه بهره بـرداری بـا میزان استخراج بیش از 13 هزار و 670 هزار تن و 404 فقره اجـازه بـرداشت بـا مـیزان استخراج بیش از 8/7609 هزار تن صادر شده است.
براساس این گزارش اشتغال ایجاد شده در بخش معدن در این مدت سه هزار و 674 نفر بوده است.
بررسی استانی پروانه های اکتشاف صادره درهشت ماهه سال 83 بیانگر آنست که استان های اصفهان با 131 فقره و خراسان با 125 فقره به ترتیب بالاترین تعداد را بخود اختصاص داده اند.
هم چنین طی این مدت استان خراسان با 48 و 52 فقره به ترتیب در گواهی کشف و پروانه بهره برداری صادره بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است.
بیشترین اجازه برداشت صادره طی هشت ماهه سال 83 با 63 فقره مربوط به استان آذربایجان غربی می باشد. خبرگزاری موج

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :