کشف نقش فرابنفش خورشید در سردی زمستانهای زمینی

۲۴ مهر ۱۳۹۰ | ۱۲:۲۲ کد : ۲۰۸۰۹ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۴۳
محققان با استفاده از اطلاعات به دست آمده از ماهواره ها دریافته اند پرتوهای....
 

محققان با استفاده از اطلاعات به دست آمده از ماهواره ها دریافته اند پرتوهای متغیر فرابنفش نور خورشید بر روی شدت بخشیدن به سرمای زمستانها تاثیرگذار است. اطلاعات اخیری که از ماهواره ها به دست آمده نشان می دهند میزان فرابنفش خورشیدی نسبت به آنچه دانشمندان در گذشته تصور می کردند، از نوسان بیشتری برخوردار است. گروهی از دانشمندان به تازگی نشان داده اند که چگونه این تغییرات در پرتو فرابفش خورشیدی منجر به آغاز زمستانهای گرمتر در بعضی از کشورها و سردتر شدن زمستانها در دیگر مناطق زمین می شود. این محققان تاکید دارند که نوسان پرتو فرابنفش بر روی گرمای جهانی تاثیری ندارد.خورشید به تازگی دوران خاموشی 11 ساله خود را پشت سر گذاشته است که طی آن بسیاری از کشورها زمستانهای بسیار سردی را تجربه کردند. اما پس از این دوران، به شکلی غیر طبیعی کشورهایی در شمال و جنوب زمین آب و هوایی گرم را تجربه کردند.اطلاعات جدیدی که از نوسان پرتو فرابنفش خورشیدی ارائه شده توسط ماهواره CORCE ناسا جمع آوری شده است. پرتو فرابنفش خورشیدی در مقابل اطلاعاتی که در سیستم کنترل درخشندگی طیفی یا SIM که خروجی طول موجهای خورشیدی را در فروسرخ، مرئی و فرابنفش تحلیل می کند، به دست آمده نوسان بسیار بیشتری از خود نشان می دهد.SIM جزئیات زیادی درباره نوسانات فرابنفش خورشیدی طی چرخه های11 ساله خاموشی و فعالیت را در اختیار دانشمندان قرار می دهد و بر اساس اطلاعات آن در حال حاضر نوسان فرابنفش خورشیدی پنج برابر بیشتر از گذشته است. به صورت همزمان گروهی دیگر از دانشمندان مقاله ای درباره نوسان حرارت در زمستانهای زمین متناسب با چرخه های خورشیدی منتشر کردند اما در این مقاله مکانیزم این ارتباط توضیح داده نشده است.در تحقیقات جدید محاسبات فرابنفش SIM وارد مدل رایانه ای آب و هوای جهانی شده و نتایج آن این ایده را زنده می کند که پرتو فرابنفش خورشیدی بر روی آب و هوای زمستانی تاثیرگذار است، در حالی که مکانیزم این ارتباط نیز در مطالعه جدید توضیح داده شده است.بر اساس گزارش بی بی سی، فرابنفش در لایه استراتوسفیر اتمسفر توسط اوزن جذب می شود، از این رو در دوران خاموشی خورشیدی که میزان جذب فرابنفش کاهش پیدا می کند، لایه استراتوسفیر سردتر خواهد بود. در پی این سردتر شدن الگوی وزش بادها نیز تغییر می کند. این تغییرات شبکه ای میزان جریان هوا را از غرب به شرق کاهش می دهد.


نظر شما :