بازدید رییس سازمان زمین شناسی تایلند از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

۰۳ بهمن ۱۳۹۰ | ۰۰:۲۶ کد : ۲۰۹۶۵ گزارش تصويري
تعداد بازدید:۱۶۳
رییس سازمان زمین شناسی تایلند از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران بازدید کرد

نظر شما :