نسخه نهایی استراتژی معدن در اختیار معاون معدنی وزیر قرار گرفت

۱۴ اسفند ۱۳۹۰ | ۱۱:۰۰ کد : ۲۱۰۵۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۹۷
مجری طرح تدوین استراتژی معدن با اشاره به اتمام مراحل تدوین این استراتژی...
 

مجری طرح تدوین استراتژی معدن با اشاره به اتمام مراحل تدوین این استراتژی، گفت: نسخه نهایی استراتژی معدن از سوی کمیته تلفیق، آماده شده و برای اظهارنظر نهایی در اختیار معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.محمد حسین بصیری، با بیان اینکه کار تدوین استراتژی معدن را یک گروه 150 نفره در قالب 9 تیم برعهده داشته است، اظهار داشت: هدف اصلی این پروژه تحلیل وضع موجود، ترسیم و طراحی چشم انداز بخش معدن و چگونگی حرکت از وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب در بخش معدن و صنایع وابسته بوده است.این مقام مسئول در ادامه به بخش‌های مختلف این استراتژی و سر فصل‌های آن اشاره کرد و گفت: پس از بررسی استراتژی بخش معدن نزدیک به 10 کشور پیشرو در این عرصه از جمله هند، کانادا، برزیل و ... به این نتیجه رسیدیم که مطالعات ما در استراتژی معدن، در 12 بخش و حوزه باشد. این بخش‌ها عبارتند از: مطالعات اقتصادی، تجاری و بازار، زیر ساخت، نیروی انسانی و اشتغال، ساختار و مدیریت، زنجیره ارزش، بهداشت ایمنی و محیط زیست، حقوقی و قانونی، سیاسی و فرهنگی، سازمان‌های همجوار و کشورهای مختلف، متدولوژی و تلفیق و فناوری.وی بیان کرد: اگرچه ابلاغ و اجرای استراتژی معدن تاثیر بسزایی بر این بخش از اقتصاد کشور خواهد داشت، اما این بدان معنا نیست که در حال حاضر بخش معدن و صنایع معدنی کشور از هیچ استراتژی و سیاست مشخصی پیروی نمی کنند.به گفته بصیری، در حال حاضر اسناد بالادستی همچون قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و مهمتر از آن سند چشم انداز 20ساله کشور در اختیار سیاست گذاران و تصمیم سازان حوزه معدن قرار دارد که آنها نیز براساس این اسناد بالادستی اقدام به تصمیم گیری در حوزه می کنند.


نظر شما :