فسیل قطرات آب/ بقایای باران از عصر پرکامبرین

۱۹ فروردین ۱۳۹۱ | ۱۳:۳۰ کد : ۲۱۰۹۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۷۷
گروهی از دانشمندان آمریکایی در میان لایه های خاکسترهای آتشفشانی آفریقای....

گروهی از دانشمندان آمریکایی در میان لایه های خاکسترهای آتشفشانی آفریقای جنوبی توانستند فسیلی از قطرات باران با قدمت 2.7 میلیارد سال را کشف کنند.حتی آب نیز می تواند فسیل شود و اطلاعات مهمی درباره گذشته سیاره زمین در اختیار دانشمندان قرار دهد.به تازگی محققان دانشگاه واشنگتن در سیاتل در میان لایه های خاکسترهای آتشفشانی که در آفریقای جنوبی پیدا شده اند قطرات فسیلی بارانی که 2.7 میلیارد سال باریده است را کشف کردند.بررسی حفره های ایجاد شده در اثر برخورد باران با زمین می تواند غلظت اتمسفر اولیه را نشان دهد.براساس گزارش نیچر، در حدود 3 میلیارد سال قبل خورشید بسیار سردتر بوده است به طوریکه پرتوهایی که زمین از خورشید جمع آوری می کند 85 درصد بیشتر از میزان فعلی بوده است. به همین دلیل گرمای ستاره ما حتی قادر نبود یخها را ذوب کند.بنابراین در عصر پرکامبرین یک پادارکس در ژئولوژیک و اتمسفر زمین وجود داشت که برپایه آن از یک طرف حضور آب به حالت مایع و از طرف دیگر دمای یخی زمین را نشان می دهد.به منظور حل پارادکس مربوط به اتمسفر زمین این دانشمندان نیتروژن جو را برپایه فسیل قطرات باران مورد بررسی قرار دادند.نتایج این اطلاعات حاکی از آن است که فشار جزئی گاز نیتروژن به طور شگفت انگیزی بالا و برابر با 2.4 بار (در مقابل 0.8 فعلی) بوده است.به گفته این محققان، تنها در این سطوح، نیتروژن می تواند همانند یک گرم کننده غیرمستقیم عمل کرده و اثر گاز گلخانه ای به سبب گاز دی اکسید کربن را تقویت کند.این بررسیها نشان می دهد که اتسمفر دوره پرکامبرین دو برابر غلیظ تر از اتمسفر امروزی بوده است. این درحالی است که ارقام پیشین، اتمسفر غلیظ تری را برای این دوره در نظر گرفته بودند.


نظر شما :