افزایش‎ تلفات‎ پدیده‎ تسونامی‎

۱۰ دی ۱۳۸۳ | ۱۵:۱۷ کد : ۲۱۱۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۰
جاکارتاـ شمارقـربـانیـان‎ پـدیـده‎ امـواج‎ سهمگین‎ تسونامی‎‎ ناشی از زلـزلـه‎ در جنـوب‎ وجنوب‎ شرقی‎ آسیا در مجموع به‎ 81 هزار نفر رسید...
جاکارتاـ شمارقـربـانیـان‎ پـدیـده‎ امـواج‎ سهمگین‎ تسونامی‎‎ ناشی از زلـزلـه‎ در جنـوب‎ وجنوب‎ شرقی‎ آسیا در مجموع به‎ 81 هزار نفر رسید.
به‎‎ گزارش‎ خبرگـزاری‎ فـرانسـه, بیـشتـریـن‎ قربانیان‎ مربوط به‎‎‎ اندونزی‎‎ است‎ به طوریکه در این‎‎‎ کشور تاکنون بیش‎ از 45 هزارنفرجان باخته‎اند.
در سریلانکا نیز تاکنون‎ 22 هزار و چهار صد و نود و سه‎‎‎‎ نفر کشته شدهاند که یکصدنفراز قربانیان‎‎ گردشگران خارجی‎ هستند.
در هند نیز آمار قربانیان‎ بـه‎ 10 هـزار و 850 تن‎ رسیده‎ است‎.
درتایلند تاکنون‎ حدود2 هـزار نفـر کـشتـه‎ شده‎‎اند که درمیان‎ آنها 700 گردشگر خارجـی‎ دیده‎ می‎شود.
در مالزی‎ نیز 66 تن‎‎ کـشتـه‎‎ و 183 سـه تـن زخمی‎ شدند.
وزارت‎ خارجه‎ استرالیا امـروز اعـلام‎ کـرد: تاکنون‎‎ کشته‎‎ شدن 10 تبعه استرالیایـی‎ در امواج‎ سهمگین‎ تسونامی‎ درجنوب‎‎ و جنوب شـرق‎ آسیا تایید شده‎ است‎.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :