ایران مسئول مدل سازی جریانهای دریایی در 4 حوزه آبی شد

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۱۴:۱۲ کد : ۲۱۱۳۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۷۴
رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با اشاره به ماموریت های ایران در زمینه....

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با اشاره به ماموریت های ایران در زمینه مدل سازی جریانهای اقیانوس هند، گفت: در این راستا ایران مسئول مدل سازی جریانهای دریایی در 4 حوزه آبی به منظور پیش بینی مخاطرات دریایی شده است.دکتر وحید چگینی افزود: ایران از سوی مسئول گروه مرجع اقیانوس شناسی اقیانوسهای هند و آرام (IPORG) و گروه مدلسازی و پیش بینی هیدرودینامیک اقیانوسی (MFPOS) یونسکو مسئولیت پایشهای میدانی و مدل سازی شمال اقیانوس هند شد.رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی ادامه داد: بر این اساس ایران مسئول مدل سازی جریانهای آبی حوزه های دریایی چون دریای عمان، خلیج فارس، دریای عرب و سرخ شده است.
 وی با بیان اینکه پایش جریانهای آبی در خلیج فارس و دریای عمان را آغاز کردیم، یادآور شد: از سال جاری نیز مطالعه بر روی جریانهای آبی در اقیانوس هند را آغاز خواهیم کرد و ظرف 2 تا 3 سال آینده نتایج آن اعلام می شود.
 به گفته رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی داده های این مطالعات را در مدل سازیهای امواج ناشی از سونامی و پیش بینی مخاطرات دریایی موثر استچگینی همچنین از آغاز پروژه تحقیقاتی در زمینه مدل سازی جریانهای آبی در دریای خزر خبر داد و خاطر نشان کرد: در راستای ماموریت ایران در حوزه اقیانوس هند، به منظور بررسی جریانهای دریایی در دریای خزر مطالعات جریانهای دریایی در دریای خزر نیز آغاز شده است.


نظر شما :