ساخت‎ بتن‎ مقاوم‎ در برابر زلزله‎

۱۱ دی ۱۳۸۳ | ۱۵:۱۸ کد : ۲۱۱۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۷
نخستین بار در جهان , پـژوهـشگـر ایرانی‎ بتن‎ حاوی‎ ضایعات‎‎ PET بـا مقـاومـت بیشتر در برابر زلزله‎ تولید کرد
تهران‎‎‎ ـ نخستین بار در جهان , پـژوهـشگـر ایرانی‎ بتن‎ حاوی‎ ضایعات‎‎ PET بـا مقـاومـت بیشتر در برابر زلزله‎ تولید کرد .
مهندس‎ سید مهریار متـولـی‎ دانشـجـوی‎ کارشناسـی‎ ارشـد رشتـه‎‎ عمـران‎ دانشـگــاه صنـعتـی‎‎ شـریـف‎ درباره‎ طرح‎ ابـداعـی خـود گفت‎: در ایـن‎‎ روش‎ برای‎‎ تولید بتـن حـاوی , PETظروف‎ پلاستـیکـی‎ PET نظیر بطری‎‎ ها1 ی و نیم‎ لـیتـری‎ و 300 سی‎‎ سی نـوشـابـه‎‎ بـه صورت‎ حلقه‎‎‎ هـای‎‎ دایـرای بریده شـده و بـا درصد وزنی‎ مشخص‎‎ و شکل‎ خاص حلقوی‎ با مـواد تشکیـل‎ دهنـده‎ بتـن‎ ممـزوج‎ می‎شود.
وی‎ افزود: کاربرد PET در بتــن‎ بــه‎ صـورت‎‎ حلقو,ی‎‎ مقاومت فشاری را 60 درصـد و مقاومت‎ کششی‎‎ را 20 درصد افـزایـش‎ مـیدهـد وشکل‎ پذیری‎ نیز که‎‎ فاکتور مهمی‎ در زلزلـه اسـت‎ بـه‎ دو برابر افزایش‎ می‎یابد.
وی‎ افزود: از این‎‎‎ نوع بتن مـی‎تــوان بـرای‎‎‎ کف‎ پوش‎ های معابر و جدول‎ های کنـار خیابان‎‎‎ استفاده‎‎ کرد چرا که این نوع بـتـن در مقابل‎ سایش‎ مقاومت‎ خوبی‎ دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :