ساخت‎ دستگاه‎‎ اعلام‎ زلزله در ایران‎

۱۱ دی ۱۳۸۳ | ۱۵:۲۱ کد : ۲۱۱۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۸
حسن حسینی‎‎ مبارکه‎ مبتکـر بـافقـی دستگاه‎‎ اعلام‎ زلزله ساخت‎. به‎‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر, این‎ دستگاه می‎ تواند 20 ثانیه‎ پیش‎ از تخریـب‎ سـاخـتمـان‎ براثر زمین‎ لرزه‎‎ در مدت‎ ...
تهران‎‎ ـ حسن حسینی‎‎ مبارکه‎ مبتکـر بـافقـی دستگاه‎‎ اعلام‎ زلزله ساخت‎.
به‎‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر, این‎ دستگاه می‎ تواند 20 ثانیه‎ پیش‎ از تخریـب‎ سـاخـتمـان‎ براثر زمین‎ لرزه‎‎ در مدت‎ یـک‎ دهـم‎ ثـانیـه آژیر بکشد, چراغ اضطراری‎ را روشـن‎ کنـد, شیر اصلی‎ گاز را ببندد, آب‎ و برق‎ را قطع‎ کند و از راه‎‎ تلفن‎ به شخـص‎ مـورد نـظر در مکان‎ دیگری‎ نیز اطلاع دهد.
این‎ مبتکر بافقی‎ تصـریـح‎ کـرد: از دیگـر ویژگی‎ های‎‎ این‎ دستگاه‎‎ که روی دیـوار نصـب‎ می‎ شود, ثبت‎‎‎ زمان‎ و مدت زلزله‎ و قابلیـت تنطیم‎ حساسیت‎‎ آن‎ است.
دستگاه‎‎‎ اعلام‎‎ زلزله یـازدهـم آذر در اداره کل‎ ثبت‎‎‎‎ شرکت ها و مالکیت صنعتی‎ کشور ثبـت شد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :