وقوع پس‎ لرزه‎های‎ شدید درشمال‎ سوماترا

۱۲ دی ۱۳۸۳ | ۱۱:۵۷ کد : ۲۱۲۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۵
جاکارتاـ شمال‎ جزیره‎ سوماترا در اندونـزی‎ که‎‎ در زلزله و تسونامی‎ اخیر حـدود یـکصـد هزار نفر در آن‎‎ جان باختند شب‎ گذشته‎ نیـز شاهد پس‎ لرزه‎های‎ بسیار شدید بود.

جاکارتاـ شمال‎ جزیره‎ سوماترا در اندونـزی‎ که‎‎ در زلزله و تسونامی‎ اخیر حـدود یـکصـد هزار نفر در آن‎‎ جان باختند شب‎ گذشته‎ نیـز شاهد پس‎ لرزه‎های‎ بسیار شدید بود.
به‎‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ فرانسه, باندااچه مرکز ژئوفیزیک‎ جاکارتا اعلام‎ کرد: شب‎ گذشته‎‎ سـه پس‎ لرزه‎‎‎ شدید به ترتیب‎ هرکدام‎ به بزرگی‎ 5 و 3 دهم‎‎5 , و 2 دهم و 5 ریشتر شمال‎ جزیره‎ سوماترا را لرزاند.
به‎‎‎‎‎ گفته متخصصان‎‎ این پس‎ لرزهها به اندازه زلزله‎‎ قبلی‎ قدرتمند نبودهاست‎ اما در میان‎ مردم‎‎ ایجاد رعب‎ و وحشـت‎ کـرده‎ و مـردم از ورود امواج‎ مجدد مرگبار بیم‎ دارند.
شمال‎ سوماترا کانـون‎ اصلـی‎ زلـزلـه‎ بـزرگ‎ یکشنبه‎‎ گذشته بود. به‎‎‎ گفته سازمان‎ ملل‎ متحـد پـس‎ از حـادثـه زلزله‎‎ دراین‎‎ منطقه حدود نیم‎ میلیـون نفـر بی‎ خانمان‎ شده‎اند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :