گردبادها دلیل افزایش چندمیلیون درجه ای اتمسفر خورشید

۱۲ تیر ۱۳۹۱ | ۱۲:۳۰ کد : ۲۱۲۴۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۲۱
محققان اعلام کردند گردبادهای خورشیدی موجب افزایش چندین میلیون درجه ای اتمسفر....

روبرتوس اردلی از دانشگاه شفیلد در انگلیس می گوید: یکی از مهمترین مشکلات اخترفیزیک مدرن این است که چرا اتسمفر یک ستاره مانند خورشید بسیار داغ تر از سطح آن است.

وی افزود: می دانیم این انرژی از زیرسطح خورشید منشا می گیرد اما چگونگی رسیدن این میزان عظیم از انرژی به اتمسفر اطراف خورشید همیشه یک راز بوده است.
 
دانشمندان گردبادهای خورشیدی را مورد رصد قرار دادند که به نظر آنها می تواند انرژی را از مخزن انرژی در زیر سطح خورشید که منطقه حرارتی نامیده می شود به اتمسفر خارجی به شکل امواج مغناطیسی ببرد.
 
براساس تخمین اخترفیزیکدانها، همیشه حدود 11 هزار مورد از این ساختارهای مغناطیسی چرخشی در بالای سطح خورشید وجود دارد.
 
اگر این فرایند بتواند بر روی زمین برای تامین انرژی پلاسما در راکتورهای همجوشی تکرار شود می تواند به ارائه یک منبع جدیدانرژی منجر شود.
 
اردلی افزود: اگر دربیابیم چگونه طبیعت، پلاسمای مغناطیسی شده را گرم می کند مانند آنچه که در گردبادهای خورشیدی رصد شد، یک روز می توانیم از این فرایند برای ایجاد فناوری لازم و ساخت ابزارهایی بر روی زمین برای تولید انرژی پاک، رایگان و سبز استفاده کنیم.

کلید واژه ها: اصفهان


نظر شما :