قارچ ها مقصران اصلی کمبود ذغال سنگ روی زمین

۱۸ تیر ۱۳۹۱ | ۱۲:۱۵ کد : ۲۱۲۵۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۹۸۲
محققان به شواهدی دست یافته اند که نشان می دهد ورود گونه های قارچ های گوشتی....

ذغال در واقع بقایای فسیل شده گیاهان است که حدود 360 تا 300 میلیون سال پیش بر روی زمین می زیسته اند. اما در پایان این دوره شکل ذغال متوقف شد.

اکنون دانشمندان به شواهدی دست یافته اند که نشان می دهد تکامل قارچ ها که قادر به هضم گیاهان هستند، موجب متوقف شدن تجمع گیاهان مرده و تبدیل آنها به ذغال شده است.

این کشف می تواند راه را برای ساخت سوخت های زیستی جدید فراهم کند.

محققان دانشگاه کلارک، مجریان این مطالعه بر روی گونه ای قارچ ها متمرکز شدند که شامل گونه های قارچ با ظاهر آشنای کلاهک و ساقه هستند.

تحقیقات نشان داد حدود 290 میلیون سال پیش و درست در پایان دوره کربونیفر اجداد قارچ سفید فاسد کننده که می توانند لیگنین- یکی از واحد هار مولکولی سازنده گیاهان- را تجزیه کنند، به دنیا آمدند.

پیش از بروز این گونه قارچ، قارچ های دیگر توانایی تجزیه گیاهان را نداشتند و از این رو لیگنین موجود در گیاهان تجزیه نمی شد و در طول سالیان سال بدون تغییر در خاک باقی می ماند.

محققان شکل گیری ذغال اغلب در یک فرایند فیزیکی توصیف می کردند اما نمی دانستند چرا میزان رسوبات ذغالی درست در پایان دوره کربونیفر متوقف شد.

آنها دریافتند قارچ های سفید فاسد کننده می توانند لیگنین را که مقدمه اصلی شکل گیری ذغال است تجزیه کند.

کنت نیلسون از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گفت: مفهوم شکل گیری آنزیمی را که بتواند یک ماده غیرقابل تجزیه را تجزیه کند بسیار مهم خواند.

به گفته وی این ایده که یک شکل ثابت از کربن آلی می تواند تجزیه پذیر شود، چشم انداز ما را نه فقط در مورد ذخیره انرژی جهان در گذشته بلکه در مورد عواقب کربن در روزگار کنونی تغییر می دهد.

کلید واژه ها: زنجان


نظر شما :