انجام اکتشافات معدنی به صورت ناحیه ای

۰۱ مرداد ۱۳۹۱ | ۱۲:۲۶ کد : ۲۱۲۷۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۵۴
چنانچه اکتشافات معدنی به صورت ناحیه ای انجام شود نتیجه مطلوب تری را خواهد داشت...

محمدرضا بهرامن نایب رییس خانه معدن ایران، با بیان این مطلب اظهار داشت: خوشبختانه این نظریه مورد تایید بسیاری از کارشناسان و مسوولان قرار گرفته که اکتشافات معدنی باید به صورت ناحیه ای انجام شود.
وی با اشاره به توانمندی شرکت های خصوصی در حوزه اکتشاف تصریح کرد: بخش خصوصی قادر به اجرای عملیات اکتشافی حتی در معادن بزرگ است به گونه ای که می توان از وجود این شرکت ها و سرمایه آ‌ن ها برای شناسیایی ذخایر جدید و اکتشافات تفصیلی به ویژه در معادن فلزی بهره برد.
بهرامن با تاکید بر اینکه بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی نیازمند تولیدات معدنی هستند ادامه داد: این بخش به دلیل جذابیت هایی که دارد با چالش های کمتری برای توسعه مواجه است.
نایب رییس خانه معدن ایران همچنین درباره تامین ماشین آلات معدنی متذکر شد: در حال حاضر تنها در این بخش مشکلاتی وجود دارد که برای حل آن پیشنهاد هایی به دولت مطرح کرده ایم که به نفع تولید کشور باشد.
این مسول تشکل معدنی همچنین با بیان اینکه به دلیل وجود نقاط قوت، بخش معدن با چالش های کمتری از تحریم مواجه شده است، خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر وضع مناسبی برای ایجاد کنسرسیوم های بزرگ معدنی فراهم است که با آن می توان باری از دوش بخش دولتی برداشت به گونه ای که همزمان با توسعه معادن از شرایط اقتصاد تک محصولی نیز خارج شد.

کلید واژه ها: خراسان شمالى


نظر شما :