تغییر شرایط اقیانوسها به زمان دایناسورها

۳۰ مهر ۱۳۹۱ | ۱۳:۱۷ کد : ۲۱۴۱۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۲۸
براساس اطلاعات جدید ارائه شده توسط دانشمندان، افزایش اسیدی شدن اقیانوسها....

دیوید جی بروانینگ متخصص علم اصوات در دانشگاه رودآیلند طی بیانیه ای اظهار داشت: شرایط اقیانوسها را در پی افزایش اسیدی شدن ما تأثیر صوت شناختی کرتاسه می نامیم چرا که اسیدی شدن اقیانوسها که به واسطه گرمایش زمین ایجاد شده ما را به شرایط اقیانوسها در 110 میلیون سال پیش، یعنی در عصر دایناسورها می برد.

وقتی سطح دی اکسید کربن در اتمسفر افزایش یابد، اقیانوسها بیشتر اسیدی می شوند. چرا که یک سهم از گازهای گلخانه ای وارد اقیانوسها و در آن حل می شود در نتیجه واکنشهای شیمیایی آب را اسیدی تر می کند.

مطالعات قبلی درباره رسوبات بستر دریا این امکان را برای دانشمندان فراهم کرده تا اسیدی شدن اقیانوسها را در 300 میلیون سال بازسازی کرده و به فراز و فرودهای سطح اسید در اقیانوسها پی ببرند. اما این رسوبات همچنین به دانشمندان این امکان را داده تا به بازسازی و یا شبیه سازی فضای صوتی اقیانوسها بپردازند.

سطح جذب صوت با فرکانس پایین نیز به نوبه خود به سطح Ph بستگی دارد، به طوری که pH پایین تر به معنای اسیدی شدن است و این آمار زمین شناسی می تواند برای تخمین انتقال صدا در اقیانوسها در اعصار بسیار دور به کار رود ( سطوح پایین تر pH به معنای جذب صوت کمتر و انتقال بهتر صدا است).

براونیگ و همکاران وی پیش بینی کرده اند که اقیانوسهای امروز از شرایط انتقال صوت با فرکانس پایین برخوردار است، همانطور اقیانوسهای 300 میلیون سال پیش در طول دوره دیرینه زیستی این شرایط برقرار بوده است.

این درحالی است که روند اسیدی شدن اقیانوسهای امروز سریع تر از چیزی است که 300 میلیون سال پیش رخ داده است و شرایط صوت شناختی زیر آب نیز با سرعت به شرایطی فضای صوتی 110 میلیون سال پیش تبدیل شده است، یعنی درست وقتی که دریاها بسیار اسیدی بودند.

براونینگ اظهارداشت: این دانش از بسیاری از جهات حائز اهمیت است. این اطلاعات بر طراحی و پیش بینی عملکرد سیستمهای ردیاب صوتی و همچنین بر سطوح فرکانس زیردریایی ها نیز تأثیرگذار است. از سوی دیگر این مسئله را باید برای بهبود درک خود از تأثیر فعالیتهای انسان بر محیط زیست مدنظر قرار دهیم.

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که در قرن آینده تغییرات جوی به قدری در اسیدی شدن اقیانوسها تأثیرگذار خواهند بود که صداهایی با فرکانس پایین که نزدیک سطح اقیانوسها وجود دارند می توانند مسافتی دوبرابر مسافت کنونی را طی کنند.

کلید واژه ها: آذربایجان غربى


نظر شما :