کاهش توده برف در نیمکره شمالی

۱۸ آذر ۱۳۹۱ | ۱۳:۰۵ کد : ۲۱۴۶۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۷۹
دانشمندان می گویند پوشش برف در نیمکره شمالی زمین در حال کاهش است به....

سازمان فضایی اروپا گزارش داد: داده های ماهواره ای نشان می دهد بیشترین میزان برف در سراسر نیمکره شمالی به آهستگی در حال کم شدن است و برف بهاری بویژه در ارتفاعات بالا، زودهنگام، در حال آب شدن سریع هستند.

این دادها نشان دهنده رکورد پایین وجود برف در منطقه اوراسیا از سال  2008 تا کنون است؛ در سه سال از پنج سال گذشته پوشش کم برف در آمریکای شمالی نیز ثبت شده است.

ماهواره ها که رصد مناطق وسیعی را به صورت منظم انجام می دهند می توانند اطلاعاتی را در مورد توده برف و تغییرات آن در پوشش برف فصلی ارائه کنند که برای مطالعات اقلیم و آب شناسی ضروری است.

اغلب این داده ها توسط پروژه نظارت ماهواره ای GlobSnowسازمان فضایی اروپا فراهم شده است.

"هنس – مارتین فیوسل" از سازمان محیط زیست اروپا در این باره گفت: اطلاعات ماهواره ای GlobSnowدر مورد توده برف کلی ، شاخص مهمی را به ما ارائه می دهد که می تواند برای نظارت بر تعییرات اقلیم اروپا و قطب کمک کننده باشد.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى


نظر شما :