فرود کاوشگر ناسا روی یک سیارک تا سال 2018

۲۴ بهمن ۱۳۹۱ | ۱۴:۰۴ کد : ۲۱۵۴۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۵۲
ناسا قصد دارد در یک ماموریت جدید، فضاپیمایی را در سال 2018به سوی یک سیارک فرستاده و.....

 این ماموریت نخستین ماموریت ناسا برای نمونه برداری از یک سیارک نزدیک به زمین و آوردن آن به سوی کره خاکی است. این کاوش به انسان کمک می کند تا از چگونگی شکل گیری منظومه شمسی و آغاز حیات پرده بردارد.

پس از دو سال پرواز، کاوشگر  OSIRIS-Rexدر سال 2018 به سیارک 1999 RQ36می رسد. این سیارک نزدیک زمین، در سال 1999 کشف شده است.

وقتی این کاوشگر به سه مایلی سیارک رسید به مدت سه ماه از سطح آن نقشه برداری می کند. به تدریج به این سیارک نزدیک تر می شود تا بازوی روباتیک خود را برای جمع آوری دو اونس مواد، به سوی سطح آن دراز کند.

این کاوشگر سال 2023 به زمین باز می گردد.

کلید واژه ها: اصفهان


نظر شما :