اجرای 15 پروژه زیربنایی در معادن کشور

۲۴ بهمن ۱۳۹۱ | ۱۴:۰۶ کد : ۲۱۵۴۶ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۷۹۶
ایمیدرو اکنون در بخش زیربنایی معادن و مناطق معدنی کشور 15 پروژه «در حال اجرا»....

فریدون احمدی رئیس هیات عامل ایمیدرو، با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر، 14 پروژه در بخش «راه دسترسی به معادن» و یک پروژه در بخش «برق رسانی»، با سرمایه گذاری بیش از 131 میلیارد ریال توسط ایمیدرو اجرا می شود که به پیشرفت مطلوبی رسیده است.
وی ادامه داد: حجم فعالیت در بخش «راه دسترسی به معادن» 147 کیلومتر و «برق رسانی» 34 کیلومتر است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه 33 پروژه زیربنایی معادن در مرحله آماده برگزاری مناقصه است، تصریح کرد: از این میان، 31 پروژه مربوط به احداث راه دسترسی و دو پروژه نیز در بخش برق رسانی به مناطق معدنی است.
وی اضافه کرد: مجموع حجم فعالیت این پروژه ها به ترتیب 420 کیلومتر و 69 کیلومتر است.
احمدی خاطرنشان کرد: همچنین 12 پروژه با حجم فعالیت تخمینی حدود 157 کیلومتر در دست مطالعه تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه پیمانکار است.
طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور 54 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تاکنون 21 پروژه در بخش «راه دسترسی به معادن» و هشت پروژه در بخش «برق رسانی» با سرمایه گذاری حدود 575 میلیارد ریال خاتمه یافته است.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقی


نظر شما :