<P dir=rtl>کارگاه آموزشی دور سنجی باکاربری زمین شناسی واکتشاف</P>

۰۶ اسفند ۱۳۸۲ | ۰۷:۵۵ کد : ۲۱۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۹۶
<P dir=rtl>آشنایی با انواع محصولات و تصاویر سنجش از دور و نحوة برداشت آنها...</P>


این کارگاه آموزشی چهارشنبه ششم اسفند ساعت 8:30 صبح در پژوهشکده علوم زمین برگزار شد.
 
موارد آموزشی این کارگاه عبارت بودند از :
فصل اول:
 آشنایی با انواع محصولات و تصاویر سنجش از دور و نحوة برداشت آنها
فصل دوم:
پیش پردازش
خطاهای رادیومتریک و راههای اصلاح آن
خطاهای هندسی و تصحیحات هندسی تصاویر ماهواره ای
بارزسازی تصاویر ماهواره ای(رادیومتریک- مکانی- طیفی)
فصل سوم:
پردازش
استفاده از عملگرهای ریاضی به منظور استخراج نواحی دگرسانی هیدروترمالی
فصل چهارم:
آموزش مقدماتی نرم افزار Geomatica

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :