زمین‎‎ لرزه‎ شهر کرمان را لرزاند

۲۰ دی ۱۳۸۳ | ۱۱:۲۹ کد : ۲۱۷۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۲۲۲
کرمان‎‎ـ زمین لرزه‎‎ ای‎ به بزرگی‎ 3 و 7 دهم‎ ریشتر, بامدادیکشنبه‎ حوالی‎ شهر کرمـان‎ در استان‎‎ کرمان را لرزاند.

کرمان‎‎ـ زمین لرزه‎‎ ای‎ به بزرگی‎ 3 و 7 دهم‎ ریشتر, بامدادیکشنبه‎ حوالی‎ شهر کرمـان‎ در استان‎‎ کرمان را لرزاند.
به‎ گزارش‎ خبرگزاری‎‎ جمهوری اسـلامــی‎, شـبکـه‎‎‎‎‎ لرزهنگاری‎ وابسته بــه مــوسـســه ژئوفیـزیـک‎ دانشگاه‎ تهران‎‎ اعلام‎ کرد, زمان ایـن‎‎ زمیـن لرزه‎‎‎ به وقت‎ محلی‎ 4 , دقیقه و 59 ثانیه‎ و در عرض‎ جغرافیایـی‎30/33 و طول‎ جغرافیـایـی‎ 57/53 اعلام‎ شـد.
از تلفات‎‎ و خسارات احتمالی‎ این‎‎ زمین لرزه‎‎ گزارشی‎ دریافت‎‎ نشده است.

کلید واژه ها: کرمان


نظر شما :