«جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی» در دستور کار مجلس است

۳۰ مرداد ۱۳۹۲ | ۱۷:۰۷ کد : ۲۱۸۳۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۸۵
رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس موضوع....
داریوش اسماعیلی با بیان این مطلب اظهار داشت: «خام فروشی مواد معدنی» از جمله مسائلی است که مردم و به تبع آن نمایندگان مجلس را رنج می دهد و تکمیل زنجیره افزایش فرآوری مواد معدنی نیز به عنوان مهمترین موضوع جهت جلوگیری از آن مطرح است.
وی ادامه داد: از جمله خواسته های مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که برنامه جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی را ارائه و عملیاتی کند و مجلس در این زمینه آماده همکاری کامل است.
رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مذاکرات انجام شده با بخش خصوصی به ویژه تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن نیز بحث فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش به طور جدی مورد تاکید قرار گرفت.
وی افزود: در جلسات مذکور، این موضوع نیز مطرح شد که در صورت عدم توجه به این بحث، با ممانعت صادرات مواجه خواهند شد.
اسماعیلی اضافه کرد: همواره معتقدیم با این مساله نباید احساسی برخورد و به بهانه جلوگیری از خام فروشی، به قطع یکباره صادرات مواد خام اقدام کرد.
وی خاطرنشان کرد: این دو موضوع (جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی و تکمیل زنجیره فرآوری) باید به موازات هم پیش رود و به تدریج از صادرات مواد خام کاسته و در مقابل، صادرات مواد فرآوری شده افزایش یابد.

کلید واژه ها: تهران


نظر شما :