نقشه پهنه‌بندی بلوک‌های معدنی استان کردستان تهیه شد

۲۰ شهریور ۱۳۹۲ | ۱۲:۴۷ کد : ۲۱۸۷۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۴۹
کارشناسان مرکز زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی منطقه کردستان پهنه‌بندی بلوک‌های....
از سوی سازمان زمین شناسی برای پهنه بلوک‌های معدنی منطقه کردستان بر اساس محیط‌های زمین‌شناسی و ساختارهای تکتونیکی اقدام به تهیه نقشه‌های فلززایی شد به این ترتیب استان کردستان در پهنه‌های بلوک‌بندی قرار گرفت.

بر این اساس حدود 16 هزار کیلومتر مربع  شامل 57 درصد کل مساحت استان کردستان در قالب پهنه‌بندی قرار گرفت و این مساحت در قالب 6 پهنه بلوک‌بندی شد.

در این پهنه تنها محیط‌های زمین‌شناسی دارای پتانسیل عناصر فلزی مورد توجه قرار گرفته است و ‌سایر مناطق استان به منظور ثبت محدوده‌های معدنی برای متقاضیان آزاد اعلام شد؛ با این شرایط که همزمان با درخواست ثبت محدوده معدنی باید صلاحیت فنی و مالی مورد نظر را داشته باشند.

کلید واژه ها: تهران


نظر شما :