تهیه تصویر ماهواره‌ای یکپارچه سنجنده ETM+7 خاورمیانه

۱۶ مهر ۱۳۹۲ | ۱۵:۴۸ کد : ۲۱۹۲۷ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۴۴۸
تصویر ماهواره‌ای یکپارچه سنجنده ETM+7 خاورمیانه به منظور تهیه نقشه کواترنری این محدوده در مقیاس یک پنج میلیونیم...
تصویر ماهواره‌ای  یکپارچه سنجنده ETM+7 خاورمیانه به منظور تهیه نقشه کواترنری این محدوده در مقیاس یک پنج میلیونیم تهیه شد.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، خانم‌ها معصومه خلج‌معصومی و اکرم شاه‌حسینی کارشناسان از گروه دورسنجی، سایت اکتشاف مرکز پژوهش‌های کاربردی این سازمان موفق به تهیه تصویر ماهواره‌ای  یکپارچه سنجنده ETM+7 در محدوده خاورمیانه شدند.
بر اساس این گزارش، هدف اصلی در این پروژه، تهیه نقشه کواترنری در محدوده خاورمیانه با مقیاس یک پنج میلیونیم عنوان شده که بر همین اساس بانک اطلاعاتی از تصاویر ماهواره‌ای ETM+7 در محدوده خاورمیانه تهیه شد.
این کارشناسان کاربرد این بانک اطلاعاتی به عنوان یک داده اولیه برای انجام پروژه‌های مختلف در محدوده خاورمیانه و کشورهای موجود در این محدوده را مناسب یاد کردند که برای تهیه نقشه کواترنری انواع واحدهای زمین‌شناسی کواترنری و عوارض مورفولوژیکی مورد پردازش و جداسازی قرار گرفته است.
گفتنی‌ست، واحدهای لیتولوژی شامل واحدهای ولکانیکی مرتبط با دوره کواترنری، گلفشان‌ها، پلایاها، دریاچه، دلتاها، نهشته فلوویال، لس‌ها، رسوبات یخچالی، دشت‌های سیلابی، تپه‌های شنی، مخروط‌افکنه است و عوارض مورفولوژیکی پردازش شده نیز شامل یخچال‌های فعال، دریاچه، مرداب، تالاب، خطوط ساحلی غیرفعال، گنبدهای نمکی، یخچال‌های نمکی، ساختارها، آبراهه‌ها، خط ساحلی، رودخانه‌های مارپیچ و رودخانه‌های بریده است.
در همین راستا برای تفکیک و جداسازی عوارض ذکر شده از تصاویر ماهواره لندست سنجنده ETM+7 استفاده شد و مشخصات مربوط به تصاویر ماهواره ETM+7 پوشش‌دهنده محدوده خاورمیانه نیز از ایندکس تصاویر ماهواره‌ای لندست موجود در سایت سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS) تهیه شده که شامل اطلاعات مربوط به ستون و ردیف (Row and Path) ثبت تصویر توسط ماهواره است.
خاطرنشان می‌شود، با توجه به اندکس تهیه شده، 800 صحنه از تصاویر ماهواره‌ای ETM+7، کل محدوده خاورمیانه را پوشش می‌دهد و هر صحنه پوشش 180×180 کیلومتر را شامل می‌شود که از این تعداد 169 صحنه در محدوده دریا و اقیانوس  و 631 صحنه (سین) در محدوده خاورمیانه قرار گرفته است.
این گزارش می‌افزاید، کلیه تصاویرETM+7 محدوده خاورمیانه، با توجه به شماره ردیف و ستون هر تصویر از سایت  www.Landsat.org تهیه شده وتصاویر از لحاظ زمانی مربوط به سال 2000 میلادی و بعضی مربوط به سال 2001 میلادی هستند و روی هر تصویر تصحیحات اولیه شامل تصحیحات هندسی و رادیومتریک اعمال شده و به منظور بارزسازی عوارض از فیلترهای متفاوتی استفاده شده و در نهایت برای تهیه تصویر ماهواره ETM+7 یکپارچه، کلیه تصاویر موزاییک شد.
گفتنی‌ست، روش موزاییک‌سازی بر اساس Color Balance در بخش‌های Overlap انجام شده و کلیه مراحل پیش پردازش و پردازش با استفاده از نرم‌افزار ENVI و موزاییک‌سازی تصاویر با استفاده از نرم‌افزار ژئومتیکا طی یکسال انجام شده است.


نقشه تصاویر یکپارچه ماهواره‌ای ETM+7 در محدوده کشورهای خاورمیانه قبل از موزاییک‌سازی تصاویر

کلید واژه ها: تهران


نظر شما :