<P dir=rtl>مطالب ارائه شده در دومین گردهمایی معاونین معدنی سازمانهای صنایع و معادن استانهای کشور<BR></P>

۰۷ اسفند ۱۳۸۲ | ۱۵:۴۵ کد : ۲۲۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۶۸
<P dir=rtl><FONT size=2>در آغاز گردهمائی آقای دکتر آقانباتی مدیریت طرح و برنامه سازمان زمین شناسی به بیان وضعیت اکتشاف در کشور قبل ...</FONT></P>

مطالب ارائه شده در دومین گردهمایی معاونین معدنی سازمانهای صنایع و معادن استانهای کشور

در آغاز گردهمائی آقای دکتر آقانباتی مدیریت طرح و برنامه سازمان زمین شناسی به بیان وضعیت اکتشاف در کشور قبل از تفویض امر اکتشاف به سازمان زمین‌شناسی کشور و بعد از آن طی برنامة سوم توسعه و همچنین برنامة چهارم توسعه کشور پرداخته و اظهار داشتند تا قبل از 1377 که امر اکتشاف به سازمان زمین شناسی واگذار نشده بود، کارهای اکتشافی پراکنده و با روشهای قدیمی انجام می‌شد. نبود زمان بندی و نیروهای ماهر، اطلاعات پایة ناکافی، عدم توجه به بازار مواد معدنی و مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خصوصی در امر اکتشاف از عمده مشکلات این بخش بود. بعد از تفویض اکتشاف به سازمان و در برنامة سوم توسعه، زون های بیست گانة اکتشافی (179 برگه 1:100000) تعیین و اکتشاف در آنها به صورت سیستماتیک بر پایة تجربیات دیگر کشورهای معدنی و با استفاده از تلفیق لایه های اطلاعاتی در محیط GIS انجام شد.

طرح اکتشاف طلا از طرح های اکتشاف موضوعی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور می‌باشد که 30 پروژه اکتشافی را در دست اقدام دارد. یکی از کارشناسان طرح به نمایندگی از آقای مهندس شمسا مجری طرح، با اعلام این مطلب افزود: این طرح از سال 1376 آغاز به کار کرد و تاکنون 200 کانسار، اندیس و آنومالی طلا را معرفی کرده است. 30 مورد از این نقاط برای اکتشاف دقیق تر اولویت دار تشخیص داده شده‌اند که در این میان نقطة برتر عبارتند از گندی، ارغش، طرقبه، کرویان، کلاته تیمور، کال کافی، هیرد، خونیک، شوراب، چاه زاغو و آلوت که در استانهای خراسان، کردستان و سمنان قرار دارند. در ادامه وی با ارائة نتایج در معدن کرویان سقز از آن به عنوان نمونة کانساری که با تکیة بر اکتشافات سیستماتیک شناخته شد نام برد.

آقای مهندس نبییان به بیان دستاوردهای طرح اکتشاف پتاس به عنوان یکی از طرحهای موضوعی سازمان زمین شناسی پرداختند.
   ایشان عنوان داشتند ذخایر پتاس ایران به دو صورت شورابه ای و پتاس سنگی وجود دارند. از نوع اول بزرگترین ذخیره در کویر مرکزی بوده که می‌تواند سالانه 50000 تن از نیاز کشور که در حدود 200 تا 250 هزار تن است را برآورده کند. اکتشاف ذخایر پتاس سنگی در ایران در گنبدهای نمکی صورت گرفته که عمدة آن در شمال غرب و کمربند زاگرس بوده است. در نتیجه اکتشافات به عمل آمده، گنبد نمکی ایلجاق در شمال غرب با ذخیرة سطحی 2 میلیون تن، 50 هزار تن دیگر از نیاز کشور را برآورده می‌کند. برنامه ای برای اکتشاف دو گنبد دیگر در شمال غرب در سال آینده دیده شده است. در کمربند زاگرس نیز گنبد که حاصل مطالعات انجام شده است. در زاگرس 10 گنبد اولویت دار مطالعه خواهند شد و بر روی گنبد که نیز حفاریهای اکتشافی در سال آینده انجام خواهد شد.
   آقای مهندس نبییان در زمینة گنبدهای نمکی اظهار داشتند که به دلیل دیاپیریسم در آنها، ذخایر موجود در آنها ساختارهای پیچیده و غیر قانونمندی دارند.

 

کلید واژه ها: خراسان شمالى


نظر شما :