<P dir=rtl><FONT size=2>زلزله ، حوالی شهر ساوه را لرزاند.</FONT></P>

۰۷ اسفند ۱۳۸۲ | ۱۵:۳۶ کد : ۲۲۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۶۵
<P dir=rtl><FONT size=2>زمین لرزه ای به بزرگی ۸ / ۳ در مقیاس امواج درونی زمین ...</FONT></P>

زلزله ، حوالی شهر ساوه را لرزاند

 زمین لرزه ای به بزرگی ۸ / ۳ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر)، شامگاه
پنجشنبه حوالی شهر ساوه واقع در استان مرکزی را تکان داد.
به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، شبکه های لرزه نگاری وابسته
به مرکز لرزه نگاری کشور ، زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت ۱۸ و۲۷ دقیقه
روز پنجشنبه ثبت کردند.

کلید واژه ها: مرکزى


نظر شما :