نقش‎ ساردین‎‎ درجلوگیری ‎‎از فوران گازهای سمی‎

۲۶ دی ۱۳۸۳ | ۱۴:۲۱ کد : ۲۲۱۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۸۹
بروکسل‎ ـ تحقیقات‎ نشان‎‎می‎‎دهد,ماهی ساردیـن درجلوگیری‎‎ ازفوران‎ گازهای سمی‎ در سـواحـل‎ آفریقا و آمریکا نقش‎ مهمی‎ دارد.

بروکسل‎ ـ تحقیقات‎ نشان‎‎می‎‎دهد,ماهی ساردیـن درجلوگیری‎‎ ازفوران‎ گازهای سمی‎ در سـواحـل‎ آفریقا و آمریکا نقش‎ مهمی‎ دارد.
به‎‎ گزارش‎ پایگاه اینترنتی‎‎ اروپا, دربرخـی از مناطق‎ ساحلی‎ آفریقا و کالیفرنیا مــرگ‎ انبوه‎ فیتوپلانکتون‎ هـا و بـرخـی‎ دیگـر از موجودات‎ دریایی‎ وتجزیه‎اجساد آنها دربستـر اقیانوس‎ مقادیر زیادی‎ گاز متان‎ و گاز سمی‎ و بد بوی‎ سولفید هیدروژن‎ تولید می‎ کند که‎ هم‎ باعث افزایش‎ مرگ‎ و میر موجودات‎ دریایی‎ و هم‎ ازار ساحل‎ نشینان‎ می‎ شود.
همچنین‎‎ گاز متان 21 برابر بیش‎ ازدی‎ اکسید کربن‎ گرمای‎ خورشید را به‎ دام‎ مـی‎ انـدازد درنتیجه‎ می‎‎ تواند عاملی برای‎ گرم‎ شدن‎ هوا به‎ شمار رود.
پژوهشگران‎‎برای‎‎ مقابله‎ بااین مشکل‎ جلوگیری از صید بیش‎ از حد ماهی‎ ساردین‎‎ دراین آبها می‎‎ دانند, زیرا این‎ ماهیها مقادیر زیـادی‎ از فیتوپلانکتون‎‎ها را که‎ مهمتـریـن عـامـل‎ تولید گازهای‎ سمی‎‎ است‎ , میبلعند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :