ساخت‎ بزرگترین‎‎ شبیه‎‎ ساز زمین لرزه

۲۷ دی ۱۳۸۳ | ۱۲:۰۸ کد : ۲۲۱۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۸۵
توکیوـ پژوهشگران‎‎ ژاپنی‎ بزرگتریـن شـبیـه‎ ساز زلزله‎‎ را به جهانیان‎ معرفی‎ کردند.

توکیوـ پژوهشگران‎‎ ژاپنی‎ بزرگتریـن شـبیـه‎ ساز زلزله‎‎ را به جهانیان‎ معرفی‎ کردند.
به‎‎ گزارش‎ پایگاه اینترنتی‎ کـانــادا پـرس‎ , پژوهشگران‎ ژاپنی‎‎ مـیگـوینـد, هـدف‎ ازساخت‎‎ این‎ شبیه‎‎‎ ساز زلزله, کمک‎ به نجـات جان‎‎ انسانها در زمین لرزه‎‎های‎ آینده است‎.
این‎ دستگاه‎‎ بـه مــردم‎ آمــوزش‎ مــی‎ دهـد کـه‎‎‎ چگونه خانههای‎ خود را در برابـر نیـروهـای‎ حاصل‎ از حرکت‎ پوسته‎ زمین‎ مقـام‎ سازی‎ کنند
 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :