نصب سیستم جدید ماهواره‌یی لرزه‌نگاری برای اعلام هشدار زلزله دریایی در اقیانوس هند

۲۷ دی ۱۳۸۳ | ۱۲:۱۴ کد : ۲۲۱۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۷۹
کمک محققان آلمانی به کشورهای در معرض «تسونامی» نصب سیستم جدید ماهواره‌یی لرزه‌نگاری برای اعلام هشدار زلزله دریایی در اقیانوس هند

محققان آلمان به تازگی سیستم جدیدی را ساخته‌اند که با استفاده از تصاویر ماهواره‌یی که به کنترل سطح دریاها می‌پردازد و سنسورهایì که در اعماق دریاها هر لرزشی را ثبت و از طریق ایستگاههای مخابراتی به ایستگاههای کنترلی می‌فرستند، زلزله‌نگاری دریایی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیستم ابداعی، این قابلیت را دارد که هر تغییری را در زمان واقعی، یعنی طی دو تا سه دقیقه به مرکز مخابره و با توجه به ساختار عمق دریا، امواج و قدرت آن و حتی مناطق تحت خطر را محاسبه کند.
محققان آلمانی یک سیستم هشدار دهنده در مقابل دریا لرزه و خیزآب ناشی از آن ساخته‌اند که به عقیده دولت آلمان نسبت به سیستم‌های مشابه آمریکایی و ژاپنی برتری دارد. به همین دلیل دولت آلمان تصمیم دارد ساخت این سیستم را به کشورهای جنوب شرقی آسیا پیشنهاد کند.
این سیستم توسط دانشمندان زمین و دریا‌شناس انستیتوì تحقیقاتی پوتسدام در حضور گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان و الدگارد بولمان، وزیر علوم به نمایش گذاشته و در مورد نحوه و عملکرد آن توضیحاتی داده شد.
بولمان در این زمینه گفت:« امکان تحقق یافتن این سیستم بسیار سریع است. بین یک تا سه سال زمان لازم است تا این سیستم هشدار دهنده در اقیانوس هند راه‌اندازì شود و به گونه‌اì ساخته شده که امکان بهره بردارì از آن در مناطق دیگر نیز وجود دارد».
سیستم هشدار دهنده ساخت آلمان با ترکیبì از سیستم آمریکایì و ژاپنì به همراه جدیدترین دستاوردهاì تکنولوژیکì است.
به گزارش ایسنا، رولف امرمان از موسسه تحقیقاتì پوتسدام می‌گوید این سیستم از این قابلیت برخوردار است که در یک منطقه و یا حتì براì یک کشور ایجاد شود.
بولمان در ادامه گفت: وì پیشنهاد استفاده از این سیستم هشدار دهنده را براì دریاì مدیترانه که همواره با خطر دریا لرزه روبروست به کمیسیون اتحادیه اروپا خواهد داد.
به گفته محققان هزینه راه‌اندازì چنین سیستمì براì کشورهاì جنوب شرقì آسیا مبلغì معادل 25 میلیون یورو خواهد بود.
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :