سازمان زمین‌شناسی مشهد میزبان کارگاه آموزشی زمین گردشگری

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق کشور (مشهد) میزبان حاضران در کارگاه آموزشی یکروزه زمین گردشگری بودند.
۰۸ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۹:۲۰ Code: ۲۲۳۲۴ گزارش تصويري

کلید واژه ها: خراسان رضوى

نظر شما :