زمین‎ لرزه‎ شهر لالی‎ را لرزاند

۳۰ دی ۱۳۸۳ | ۱۱:۲۱ کد : ۲۲۳۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۸۱
اهوازـ زمین‎ لرزه‎‎ای‎ به بـرزگـی‎ 4 و 6دهـم‎ درجه‎‎‎ ریشتر شب‎ گذشته نـاحیـه مـرزی‎استـان‎ چهارمحال‎ وبختیاری‎ و خوزستان‎ , شـرق‎ شهـر لالی‎ را لرزاند.

 
اهوازـ زمین‎ لرزه‎‎ای‎ به بـرزگـی‎ 4 و 6دهـم‎ درجه‎‎‎ ریشتر شب‎ گذشته نـاحیـه مـرزی‎استـان‎ چهارمحال‎ وبختیاری‎ و خوزستان‎ , شـرق‎ شهـر لالی‎ را لرزاند.
به‎ گــزارش‎ واحــدمــرکــزی‎ خـبــر, شـبکـه‎‎‎هـای‎‎ لرزهنگاری مـوسسـه ژئوفیـزیـک‎ دانشگاه‎ تهـران‎‎‎‎ زمان دقیق‎ وقوع این زمیـن لرزه‎‎‎ را ساعت‎ 20 و 16 دقیقه و 40 ثانـیـه ثبت‎ کردند.
از خسارات‎ احتمالی‎ ایـن‎‎ زمیـن لـرزه‎ تاکنـون‎ هیچگونه‎‎ گزارشی‎ دریافت‎‎ نشده است.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :