هشدار: زمین‎ 2 درجه‎ گرم‎ تر می‎ شود

۰۶ بهمن ۱۳۸۳ | ۱۲:۰۸ کد : ۲۲۶۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۰
لندن‎ ـ مراکز تحقیقاتی‎ امریکا و انگـلیـس‎ هشدار دادند, در کمتر از 10 سال‎ زمین‎ بـه‎ نقطه‎ غیرقابل‎ برگشتی‎‎‎ از نظر گرمـایـی مـی رسد.

لندن‎ ـ مراکز تحقیقاتی‎ امریکا و انگـلیـس‎ هشدار دادند, در کمتر از 10 سال‎ زمین‎ بـه‎ نقطه‎ غیرقابل‎ برگشتی‎‎‎ از نظر گرمـایـی مـی رسد.
نشریه‎‎ انگلیسی‎ ایندیپندنت‎‎ نوشت, این‎ نقطه غیرقابل‎ برگشت‎ که‎‎ دو درجه بیشتر از دمـای‎ متوسط زمین‎ در سال‎ " 1750 پیش‎ ازآغاز انقلاب‎ صنعتی‎‎ " است‎ منجر به‎ خشکسالی, کاهش‎ محصولات‎ کشاورزی‎‎ و کمبود آب‎, نابودی جنگل‎ ها, بالا آمدن‎ سطح‎ آب‎ دریـاهـا و افـزایـش‎ بیماریها می‎ شود.
براساس‎ این‎‎ گزارش‎ , دمای‎ متوسط زمیـن از آن‎‎‎ زمان تاکنون به‎ طور متـوسـط هشـت‎ دهـم‎ درجه‎‎ افزایش‎ یافته است‎.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :