اعلام اسامی برگزیدگان نشست ایده برتر علوم‌زمین در منابع آب

۳۰ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۸:۲۵ کد : ۲۲۷۱۳ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۳۱۲
ه دنبال برگزاری نشست ایده‌های برتر علوم زمین در منابع آب دو ایده با عنوان‌های طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪلﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻋﺪدی...
اعلام اسامی برگزیدگان نشست ایده برتر علوم‌زمین در منابع آب

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، به دنبال برگزاری نشست ایده‌های برتر علوم زمین در منابع آب دو ایده با عنوان‌های طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪلﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻋﺪدی درﯾﭽﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻗﻨﺎت ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از زﻫﮑﺸـﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻓﺼﻮل ﮐﻢ ﻣﺼﺮف از آقای دکتر محمد نخعی و همچنین ارائه شاخص‌های هیدروژئودینامیکی و مدل سه بعدی منابع آب ژرف با استفاده از داده‌های ژئوفیزیکی،  پایلوت مورد مطالعه، طبس، شرق ایران از آقای دکتر محمد آریامنش و حسین عابدیان به عنوان ایده‌های برتر برگزیده و معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، به دنبال اعلام فراخوان نشست ایده برتر علوم زمین در منابع آب؛ 12 اثر دریافت شد که پس انجام بررسی‌های اولیه با نظر هیات علمی و داوری 4 اثر به عنوان آثاری جهت ارائه معرفی شدند، که پس از برگزاری جلسه نهایی صاحبان این آثار در30  دقیقه ایده خود را ارائه کردند و در نهایت بعد از بررسی‌های انجام شده توسط هیات علمی و داوری 2 انتخاب شدند.

همچنین دو اثر دیگر با عناوین به‌روزرسانی و تدقیق ضرایب هیدرودینامیکی آبخوانهای آبرفتی از آقای قاسمعلی احمدی  و بکارگیری کودهای (باطله‌های) معدنی در کاهش میزان آب مصرفی کشاورزی از آقای خلیل رضایی در مرتبه ایده برتر به عنوان طرح پژوهشی مورد پذیرش قرار گرفت.


نظر شما :