ساخت‎ سامانه‎‎ زنده یاب‎ در ایران‎

۰۸ بهمن ۱۳۸۳ | ۱۴:۱۲ کد : ۲۲۸۲ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۸۱
تهران‎ ـ سامانه‎‎ زنده یاب‎ دیجـیتـالـی‎ بـا قابلیت‎ تشخیص‎ انسان‎‎ و تعیین علائم‎ حیـاتـی‎ مصدوم‎ در ایران‎ طراحی‎ شد.ایـن دستگاه‎ می‎ تواند وجود مصدومان‎ را تا عمـق‎ 10 متر یا بیشتر تشخیـص‎ دهد و با انـدازه‎ گیـری‎ میزان‎‎ ...
تهران‎ ـ سامانه‎‎ زنده یاب‎ دیجـیتـالـی‎ بـا قابلیت‎ تشخیص‎ انسان‎‎ و تعیین علائم‎ حیـاتـی‎ مصدوم‎ در ایران‎ طراحی‎ شد.
غلامـرضـا تقـی‎ زاده‎‎ طراح‎ زنـده یـاب‎ درباره‎‎ ویژگی‎ های‎ این‎‎ سامانه گفـت‎ : ایـن دستگاه‎ می‎ تواند وجود مصدومان‎ را تا عمـق‎ 10 متر یا بیشتر تشخیـص‎ دهد و با انـدازه‎ گیـری‎ میزان‎‎ ضربان قلب‎ مصدوم‎ از راه‎ دور, زنده‎ بودن‎ و وضعیت‎ هوشیاری‎ یا بیهوشی‎ فرد را مشخص‎ کند.
وی‎‎ افزود : نمونه‎ هـای خـارجـی‎ ایـن‎ دسـتگـاه‎‎ که با قیمتی‎ حـدود 20 مـیلـیـون‎ تـومـان‎‎ وارد می‎ شود , عمـدتا انسان را از حیوان‎‎ تشخیص‎ نمی‎ دهد و میـزان هوشیاری‎ و سلامت‎ مصدوم‎ را مشخص‎ نمی‎ کند.

کلید واژه ها: خراسان شمالى


نظر شما :