لایه‎ ازون‎ در وضعیت‎ خطرناک‎

۱۱ بهمن ۱۳۸۳ | ۱۱:۴۷ کد : ۲۲۸۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۰
لندن‎‎ ـ دانشمندان هشدار دادند, در صـورت‎ ادامه‎‎ سردی‎ هوا , سوراخ‎ فصلـی‎ لایـه اوزون‎ درقطب‎ شمال‎ به‎ خطرناکترین‎ وضع‎ خود می‎رسد.

 
لندن‎‎ ـ دانشمندان هشدار دادند, در صـورت‎ ادامه‎‎ سردی‎ هوا , سوراخ‎ فصلـی‎ لایـه اوزون‎ درقطب‎ شمال‎ به‎ خطرناکترین‎ وضع‎ خود می‎رسد.
به‎‎ گزارش‎ پایگاه اینترنتی‎ نیوساینتیسـت‎ , دانشمندان‎ اروپایی‎ اعلام‎ کردنـد, در صـورت‎ ادامه‎ وضع‎ موجـود و پـائیـن‎‎ مـانـدن دمـا ابرهای‎ قطبی‎‎ که‎ معمولا ساختـار شیـمیـایـی اوزون‎ را تغییر می‎‎دهند باقی خواهند مانـد و این‎‎ عامل‎ ممکن است‎ باعث تضـعیـف‎ هـرچـه‎ بیشتر لایـه‎ اوزون‎‎ در زمـان تـابـش‎ آفتـاب‎ بهاری‎‎ در هفته‎‎های آینده خواهد شد.
به‎‎‎ گفته محققان‎‎ سرمای‎ هـوا در لایـه اوزون قطبی‎‎ هم‎ اکنون‎ در 50 سال‎ گذشته‎‎ بیسـابقـه است‎ و اولین‎‎‎ نشانه‎ های‎ سـوارخ‎ شـدن اوزون در 20 کیلومتری‎ سطح‎ زمین‎ دیده‎ می‎شود. در صورتی‎ که‎‎‎ دمای‎ هوا در این‎ لایه به حدود 80 درجه‎ زیر صفر می‎‎رسید ابرهای‎ قـطبـی در این‎ ناحیه‎‎ بوجود مـی‎آیـد کـه سـاختـار آب‎ تشکیل‎ می‎دهند.
آنها با ساختارمعمول‎ آب‎ بروی‎ زمین‎ متفاوت‎ است‎ و می‎‎توانند ساختار شیمیایـی اوزون‎ را در استراتوسفر تغییر دهد. این‎‎‎ محققان هشدار دادند, سوارخ‎ شـدن لایـه‎ اوزون‎‎ که‎‎ سپر محافظ زمین از اشعههای‎ مضـر خورشیدی‎ است‎ علاوه‎ بر قطب‎ شمال‎‎ مناطق‎ شمال اروپا, اسکاندیناوی‎ را تهدید می‎کند.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :